ป.กทม. กำชับ สนน. ตรวจและแจ้งเตือนฝนช่วงสงกรานต์อย่างใกล้ชิด

ปลัดฯ ภัทรุตม์ กำชับศูนย์ควบคุมน้ำท่วมฯ ตรวจและแจ้งเตือนฝนอย่างใกล้ชิด คาด 15–16 เม.ย. นี้ กรุงเทพฯ มีฝน
 
(7 เม.ย. 61) นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ณ สำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูการพยากรณ์อากาศจากแบบจำลองฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจดูสภาพอากาศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่าจะมีฝนตกหรือไม่ ซึ่งจากการตรวจดูแบบจำลองฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่ กทม.จะมีฝนตกในวันที่ 15 – 16 เม.ย. 61  
 
 
 
พร้อมกันนี้  ปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ติดตามและจดสถิติการพยากรณ์อากาศจากแบบจำลองฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาไว้เพื่อตรวจดูความแม่นยำของการพยากรณ์อากาศ หาก
หากพบว่ามีความเป็นไปได้มากที่จะเกิดฝน ให้ศูนย์ฯ แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และแจ้งเตือนประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม โดยให้ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เป็นช่องทางหลัก
ในการแจ้งเตือน เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้โดยตรง เป็นการเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชน
 
    --------------------------  (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner