สร้างบ่อพักรับน้ำฝนแก้น้ำท่วมจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

(6 เม.ย.61) เวลา 10.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่มีผลกระทบต่อการระบายน้ำในพื้นที่ บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 31 เขตบางกอกน้อย โดยมีนายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางกอกน้อย สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา และผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล
 
 
 
จากการลงพื้นที่บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 31 เขตบางกอกน้อย พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นจุดก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และโครงการก่อสร้างทางลอดจรัญสนิทวงศ์-พรานนก บริเวณแยกไฟฉาย สภาพพื้นผิวจราจรชำรุดและเป็นแอ่งกระทะ เมื่อฝนตกในปริมาณมากจึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ส่งผลกระทบต่อการจราจรในบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ทำงานร่วมกันกับ รฟม.ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด ซึ่งตามแนวถนนจรัญสนิทวงศ์จะเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จากการสำรวจพบว่าในพื้นที่เขตบางกอกน้อยจะมีจุดที่มีปัญหาอยู่ 26 จุด ซึ่งการก่อสร้างรถไฟฟ้าบริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 31 ทางรฟม.ไม่ได้ตัดท่อระบายน้ำแต่อย่างใด โดยได้ก่อสร้างบ่อพักขึ้นมาใหม่ใกล้กับบ่อพักเดิมของสำนักการระบายน้ำ เพื่อรับน้ำจากถนนจรัญสนิทวงศ์ ระบายลงสู่คลองวัดทองและอีกส่วนหนึ่งระบายลงคลองวัดยาง อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าบริเวณดังกล่าวไม่มีตะแกรงระบายน้ำ ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งตะแกรงระบายน้ำให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไม่ให้เศษขยะ ใบไม้ และเศษวัสดุต่างๆ ไหลลงไปในท่อระบายน้ำ รวมทั้งตรวจสอบบริเวณจุดที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า ซึ่งอาจมีเศษดินหินทรายหรือเศษวัสดุไหลลงไปอุดตันในท่อระบายน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner