1 พ.ค. ครบกำหนดนโยบาย 100 วัน เพิ่มคอกกั้นขยะ ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา

 (5 เม.ย. 61) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย NOW “ทำจริง เห็นผลจริง” ในระยะ 100 วันแรก โครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” และโครงการกรุงเทพฯ เมืองสว่าง โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าหน่วยงาน ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” หนึ่งในนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะครบกำหนด ในวันที่ 1 พ.ค. 61 ปัจจุบันภาพรวมมีความคืบหน้าร้อยละ 86 ซึ่งในส่วนที่ยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น ประกอบด้วย ถนนสายหลักทำได้ร้อยละ 99 ขาด 9 ป้าย ถนนสายรองทำได้ร้อยละ 87 ขาด 44 ป้าย ชุมชนทำได้ร้อยละ 56 ขาด 211 ป้าย และคลองทำได้ร้อยละ 99 ขาด 1 ป้าย นอกจากนี้สำนักสิ่งแวดล้อมยังได้นำเสนอมาตรการในการป้องกันขยะที่กองรวมรอการจัดเก็บกระจัดกระจายโดยได้ออกแบบคอกกั้นขยะไว้ 2 ขนาด ได้แก่ 1.0 x 1.0 x 0.6 เมตร  และขนาด 1.0 x 1.5 x 0.5 เมตร ขณะนี้ได้ทำการทดลองแล้ว 2 จุด ที่ถนนอโศก – ดินแดง บริเวณปากซอยทับสุวรรณ และปากซอยตลาดขวัญพัฒนา โดยแนวทางต่อไปจะขอให้สำนักงานเขตคัดเลือกถนนนำร่อง มาเขตละ 1 เส้นเพื่อดำเนินการติดตั้งคอกกั้นขยะฯ ซึ่งคอกกั้นขยะจะช่วยป้องกันขยะที่กองรวมรอการจัดเก็บกระจัดกระจายหรือไหลไปน้ำ เมื่อฝนตกหรือมีพายุลมแรง 
 
ส่วนภาพรวมการดำเนินโครงการกรุงเทพฯ เมืองสว่าง ภายในระยะ 100 วัน สำนักโยธารับผิดชอบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดในถนนสายหลักและสายรอง จำนวน 4,961 จุด สำนักงานเขต รับผิดชอบ จำนวน 7,227 จุด ครอบคลุม 50 เขต ซึ่งทั้งสำนักโยธาและสำนักงานเขต ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 1 พ.ค. 61 โดย นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างของสำนักเขต ไม่จำเป็นต้องรอจ้างการไฟฟ้าดำเนินการ เขตสามารถจ้างเอกชนหรือดำเนินการเองได้ ซึ่งหากมีอุปสรรคให้ประสานไปยังสำนักการโยธาช่วยเหลือด้านรถและอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังสามารถประสานไปยังสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟในจุดที่มีความสูง
 นายจักกพันธุ์ ยังได้กำชับให้ทุกเขตเร่งดำเนินการติดตั้งคอกกั้นขยะในถนนต้นแบบที่กำหนด โดยให้แล้วเสร็จภายใน 1 พ.ค.นี้ ซึ่งเขตสามารถปรับรูปแบบคอกกั้นขยะให้เหมาะสมกับพื้นที่ถนนของแต่ละเขต เนื่องจากทางเท้าของแต่เขตมีขนาดไม่เท่ากัน 
 
------------(อิทธิพล...สปส.รายงาน)
e-max.it: your social media marketing partner