แนะผู้รับจ้างปรับแผนการทำงานสร้างเขื่อนคลองกระท้อนแถว

(6 เม.ย.61) เวลา 09.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองกระท้อนแถว จากบริเวณเขื่อนเดิมถึงบริเวณคลองบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีนายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางกอกน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองกระท้อนแถว จากบริเวณเขื่อนเดิมถึงบริเวณคลองบางขุนศรี ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 57.10% ปริมาณงานที่ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย การก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ความยาว 280 ม. เสาเข็ม จำนวน 945 ต้น แผงกันดิน ค.ส.ล. 889 ช่อง คานทับหลังเขื่อนทางเท้า จำนวน 340 ม. คงเหลือผลงานที่ต้องดำเนินการอีก 42.90% ประกอบด้วย การก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ความยาว 1,190 ม.ก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. ความยาว 40 ม. สร้างสะพานทางเดินเหล็กข้ามคลอง จำนวน 2 แห่ง ติดตั้งราวเหล็กริมเขื่อน ค.ส.ล. ความยาว 1,530 ม. ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 30 แห่ง ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างในการปรับแผนการทำงาน เพื่อให้การก่อสร้างมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำชับให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการตอกเสาเข็มในบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีอุปสรรคกีดขวางการทำงาน ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองกระท้อนแถว จากบริเวณเขื่อนเดิมถึงบริเวณคลองบางขุนศรีแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ โดยจะดึงน้ำในบริเวณดังกล่าวมาลงคลองกระท้อนแถวและคลองบางขุนศรีต่อไป
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner