เดินหน้าติดตาม 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเชื่อมโยงโครงข่ายถนนย่านฝั่งธนบุรี

(6 เม.ย.61) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช โครงการก่อสร้างทางลอดจรัญสนิทวงศ์-พรานนก และโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด เชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีนายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางกอกน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
เร่งขยายช่องจราจรสะพานอรุณอมรินทร์เลี้ยวซ้ายเข้าศิริราช คาดแล้วเสร็จเดือนส.ค.61
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ทั้งหมด 3 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณโรงพยาบาลศิริราช ถนนอรุณอมรินทร์ และถนนจรัญสนิทวงศ์ ประกอบด้วย โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช โครงการก่อสร้างทางลอดจรัญสนิทวงศ์-พรานนก และโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ สำหรับโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช เป็นการขยายสะพานอรุณอมรินทร์จากเดิม 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร รวมทั้งการก่อสร้างทางเดินยกระดับ จากบริเวณปากซอยอิสรภาพ 44 เชื่อมต่อกับโรงพยาบาลศิริราช และการก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกศิริราช ขนาด 2 ช่องจราจร ลงถนนอรุณอมรินทร์บริเวณหน้ากรมอู่ทหารเรือ ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างฐานราก เสาตอม่อ คานขวาง และคานคอนกรีตอัดแรง บริเวณหน้ากองเรือเล็ก เพื่อเตรียมก่อสร้างทางขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ ส่วนบริเวณวัดอมรินทรารามวรวิหาร ได้ดำเนินการเสาเข็มเจาะแล้ว 3 ต้น คงเหลือ 4 ต้น จากทั้งหมด 7 ต้น สำหรับบริเวณหน้ากรมอู่ทหารเรือ ขณะนี้ได้ดำเนินการเสาเข็มเจาะ ก่อสร้างฐานราก เสาตอม่อ เพื่อก่อสร้างทางขึ้น-ลงยกระดับข้ามแยกศิริราช ปัจจุบันผลงานการก่อสร้างคืบหน้า 27.1% ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับแผนการก่อสร้างเป็นระยะ แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ นอกจากนี้ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนทิศทางในการเดินรถและเบี่ยงการจราจรในเส้นทางดังกล่าว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในระหว่างการก่อสร้างและขยายช่องจราจรบริเวณสะพานอรุณอมรินทร์ จากการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้รับจ้างในวันนี้ ผู้รับจ้างยืนยันว่าการก่อสร้างตั้งแต่บริเวณหน้ากองเรือเล็ก ซึ่งเป็นทางขึ้นและส่วนขยายช่องจราจรบนสะพานอรุณอมรินทร์ ข้ามคลองบางกอกน้อย เลี้ยวซ้ายข้างหลวงพ่อโบสถ์น้อยบริเวณซุ้มประตูวัดอมรินทรารามวรวิหาร ลงสู่โรงพยาบาลศิริราช คาดจะแล้วเสร็จประมาณเดือนส.ค.61 ส่วนโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราชทั้งหมด คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพ.ย.61
 
แนะผู้รับจ้างเพิ่มคนงาน เร่งก่อสร้างถนนตัดใหม่เลี้ยวซ้ายเข้าจรัญสนิทวงศ์ 
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า ส่วนโครงการก่อสร้างทางลอดจรัญสนิทวงศ์-พรานนก บริเวณแยกไฟฉาย ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 65.93% ประกอบด้วย งานผนังพืด งานโครงสร้างพื้นทางลอด งานโครงสร้างหลังคาทางลอด และงานก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ซึ่งพื้นที่ก่อสร้างทางลอดได้ทับซ้อนกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จึงจำเป็นต้องหยุดการก่อสร้างทางลอดชั่วคราว เพื่อให้โครงการรถไฟฟ้าดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จก่อน ผลงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ระหว่างปรับแผนงานร่วมกับ รฟม. ประกอบด้วย งานโครงสร้างพื้นทางลอด งานโครงสร้างปรับการทรุดตัว งานระบบทางลอด งานก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม งานโครงสร้างท่อลอด และงานอาคารควบคุม สำหรับการก่อสร้างถนนระดับราบบริเวณแยกไฟฉายเชื่อมต่อถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 เพื่อให้รถที่มาจากถนนดังกล่าวเลี้ยวซ้ายเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์ บรรเทาและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 120 ม. ในฝั่งขาเข้าเพื่อเชื่อมต่อกับถนนจรัญสนิทวงศ์แล้วเสร็จบางส่วน คงเหลือในส่วนที่ผู้รับจ้างเว้นไว้ในการก่อสร้างสะพานลอยและอาคารควบคุม ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างในการเพิ่มจำนวนคนงานให้มากขึ้น เพื่อให้การก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 บริเวณแยกไฟฉายเลี้ยวซ้ายเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์ในส่วนที่เหลืออยู่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้รถที่มาจากถนนราชพฤกษ์ ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถนนกาญจนาภิเษก สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แก้ปัญหาการจราจรติดขัด รองรับปริมาณรถที่ใช้เส้นทางดังกล่าว เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น
 
เสาเข็มเจาะเตรียมสร้างฐานรากสะพานข้ามจรัญสนิทวงศ์
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ เป็นการขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร จากเดิมถนนแอสฟัลต์ปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ความหนา 0.25 ม. ความยาว 3,000 ม. ขยายสะพานข้ามคลอง 4 แห่ง พร้อมก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ขนาด 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ความยาว 360 ม. ขณะนี้ผลงานการก่อสร้างคืบหน้าแล้ว 9.94% ด้านฝั่งขวาทางที่ติดกับทางรถไฟสายใต้ สำนักการโยธาได้ประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อรื้อย้ายเสาโทรเลขที่อยู่ในแนวขยายผิวจราจร รวมทั้งได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ สร้างบ่อพัก และกรุยทางปรับพื้นเพื่อเตรียมขยายช่องจราจร ในบริเวณที่ไม่ติดเสาโทรเลข ด้านฝั่งซ้ายได้ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำ สร้างบ่อพัก ถมทรายคันทาง สร้างกำแพงกันดิน งานสร้างรองพื้นทางหินคลุก ที่ผ่านมาผู้รับจ้างได้เทคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว จำนวน 2 ช่องจราจร โดยเริ่มจากคลองชักพระเข้ามาด้านถนนจรัญสนิทวงศ์จนถึงคลองวัดไชยทิศ เพื่อขยายช่องจราจรจาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่องจราจร คาดจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพ.ค.61 ด้านสะพานข้ามคลองบางขุนนนท์น้อยและคลองวัดไชยทิศเสร็จได้ตอกเสาเข็มเพื่อเตรียมขยายช่องจราจรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนบริเวณเกาะกลางด้านถนนจรัญสนิทวงศ์ ผู้รับจ้างได้เข้าพื้นที่ดำเนินการเสาเข็มเจาะ สร้างฐานราก เสาตอม่อ เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ โดยดำเนินการเสาเข็มเจาะได้ 23 ต้น เหลือ 14 ต้น จากทั้งหมด 37 ต้น
 
“เมื่อโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช โครงการก่อสร้างทางลอดจรัญสนิทวงศ์-พรานนก และโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรี เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่เขตบางกอกน้อย บริเวณโรงพยาบาลศิริราช ถนนอรุณอมรินทร์ และถนนจรัญสนิทวงศ์แล้วเสร็จ จะสามารถแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในบริเวณดังกล่าว ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมา และประชาชนที่เดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาลศิริราช เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสามารถเดินทางเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น” รองผู้ว่าฯจักกพันธุ์ กล่าวในตอนท้าย
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner