กำชับ 50 เขต ตรวจสอบตลาดในพื้นที่หากพบผิดกฎหมายต้องแก้ไขให้ถูกต้อง

 (5 เม.ย. 61) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อติดตามการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัด ซึ่งสำนักอนามัยได้รายงานถึงข้อมูลเกี่ยวกับตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ และแนวทางแก้ไขปรับปรุงตลาดที่ผิดกฎหมายให้มีการเปิดดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย
 
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561 จำนวนตลาดในกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 601 แห่ง มีใบอนุญาต จำนวน 404 แห่ง ไม่มีใบอนุญาต จำนวน 197 แห่ง ปัจจุบันมีตลาดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกฎหมายและมีใบอนุญาต จำนวน 322 แห่ง ได้มีการพัฒนาต่อยอดจนได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครแล้ว 241 แห่ง คิดเป็นร้อย 74.8 และตลาดที่ยังไม่ได้รับป้ายรับรองฯ ของกรุงเทพมหานคร 81 แห่งคิดเป็นร้อยละ 25.2
 
 
สำหรับเขตที่ไม่มีตลาดเถื่อน (ตลาดที่ไม่มีใบอนุญาต) มี 7 เขต ได้แก่ ห้วยขวาง ยานนาวา สาทร บางกะปิ จอมทอง บางกอกใหญ่ และราษฎร์บูรณะ สำหรับการดำเนินการกรณีตลาดที่ไม่มีใบอนุญาตในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 197 แห่ง ขณะนี้ 25 เขต ได้ดำเนินการออกใบอนุญาตแล้ว 17 แห่ง อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาต 54 แห่ง ส่งดำเนินคดีฐานประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต 15 แห่ง ไม่ดำเนินกิจการตลาดแล้ว/ไม่มีสภาพเป็นตลาด 9 แห่ง และไม่สามารถอนุญาตได้ 2 แห่ง รวม 97 แห่ง โดยตลาดที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องแล้วสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จะมีการพัฒนาและยกระดับตลาดให้ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ส่วนตลาดที่ยังไม่ได้รับอนุญาตที่มีข้อขัดข้องในการพิจารณาอนุญาต แต่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ภายใน 3 เดือน เจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้อำนวยการเขต) จะจัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ จากนั้นเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะออกคำสั่งตาม ม.45 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 8 เรื่องตลาด ให้ปรับปรุงแก้ไขและให้มายื่นขอรับใบอนุญาตในระยะเวลาที่กำหนด กรณีผู้ประกอบการตลาดปฏิบัติตามคำสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้จัดตั้งเป็นตลาด หากฝ่าฝืนคำสั่ง จะดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยมีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 25,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตรวจสอบตลาดในพื้นที่ 50 เขต ให้ละเอียดรอบคอบ ว่ายังมีตลาดที่ผิดกฎหมายเพิ่มเติมหรือไม่ รวมถึงมีการยกระดับมาตรฐานตลาดในพื้นที่ให้มีความสะอาด ได้มาตรฐาน หากพบมีการจัดตั้งตลาดไม่ถูกต้องก็ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง หากพื้นที่ไหนที่ไม่สามารถจัดตั้งตลาดได้ก็ไม่ปล่อยให้มีการจัดตั้งตลาด โดยให้ยึดหลักข้อกฎหมายเป็นสำคัญ
 
 
    -----------------------------  (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner