กทม.พร้อมครอบครัวอุปถัมภ์เตรียมให้การต้อนรับเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 33

(5 เม.ย.61) เวลา 10.00 น. นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 33 ซึ่งมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ เป็นประธานในพิธี ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี 
 
โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน นำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์กับครอบครัวเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งดำเนินการรุ่นที่1 ในปี 2548 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 33 โดยจะนำเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างปิดภาคเรียนปีละ 2 รุ่น คือ ช่วงเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม สำหรับรุ่นที่33 นี้มีเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 208 คน ศาสนาพุทธ จำนวน 111 คน และศาสนาคริสต์ จำนวน 1 คน รวมจำนวน 320 คน  และมีครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 155 ครอบครัว จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการสระบุรี อ่างทอง และกรุงเทพมหานคร
 
 
สำหรับครอบครัวอุปถัมภ์จากกรุงเทพมหานครมีจำนวน 49 ครอบครัว แบ่งเป็น ครอบครัวศาสนาอิสลาม 34 ครอบครัว  และครอบครัวศาสนาพุทธ 15 ครอบครัว
——
e-max.it: your social media marketing partner