กทม.จับมือภาคีเครือข่าย เนรมิตรพื้นที่เปลี่ยวหลัง ม.สยาม เป็นสวนสุขภาวะและห้องสมุดกำแพง

 
 (4 เม.ย. 61) เวลา 16.00 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดสวนพื้นที่สุขภาวะและห้องสมุดกำแพง เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางพบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ด้วยการเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยว ให้เป็นพื้นที่โปร่ง ตามนโยบาย Now “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” นโยบายคุณภาพชีวิตดี (Care) ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังสอดรับกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียวสะดวกสบาย” โดยมี นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ประชาชนในชุมชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ชุมชนสุขภาวะหลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยว ให้เป็นพื้นที่โปร่งหรือเป็นพื้นที่สุขภาวะ 1 เขต 1 ชุมชน กรุงเทพมหานคร จึงได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยสยาม และภาคีเครือข่าย พัฒนาพื้นที่รกร้างที่เคยเป็นกองขยะขนาดใหญ่เปลี่ยนให้เป็นพื้นที่สุขภาวะ โดยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้คนในชุมชนใช้เป็นศูนย์กลางพบปะสังสรรค์ ออกกำลังกาย และจัดกิจกรรมเพื่อส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความปลอดภัย ความสัมพันธ์และความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยจะเป็นต้นแบบให้ทุกเขตนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของชุมชนนั้นๆ โดยส่วนสำคัญของความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะครั้งนี้ก็คือประชาชนหรือคนในชุมชน ที่พร้อมให้ความร่วมมือและร่วมใจกันพัฒนาและร่วมกันเป็นเจ้าของ รวมทั้งดูแล เพื่อให้สวนสุขภาวะมีความยั่งยืนอย่างถาวร และสำหรับในอนาคตจะนำโมเดลลักษณะนี้ไปพัฒนาชุมชนทั้ง 50 เขต ของกรุงเทพมหานครต่อไป
 
 
    ------------------------------------
 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner