กทม.รับมอบต้นพิกุลจากภาคเอกชน ร่วมสร้างถนนสายอัตลักษณ์ด้วยพันธุ์ไม้สวยบนถนนสุขุมวิท

 
(4 เม.ย.61) เวลา 15.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีรับมอบต้นไม้จากภาคเอกชน เพื่อปลูกบริเวณถนนสุขุมวิท ตามโครงการถนนสายอัตลักษณ์ด้วยพันธุ์ไม้ หนึ่งในโครงการตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวกระจายครอบคลุมทั่วมุมเมือง ประชาชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยมีนางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ คณะผู้บริหารบริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ให้การต้อนรับและร่วมพิธี ณ บริเวณศูนย์การค้าเกตเวย์เอกมัย ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม จัดพิธีรับมอบต้นไม้จากภาคเอกชน เพื่อปลูกบริเวณถนนสุขุมวิท โดยรับมอบต้นพิกุล จำนวน 100 ต้น จากผู้บริหารบริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร เอสแอนด์พี เพื่อมอบให้สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ ที่มีพื้นที่ในแนวถนนสุขุมวิท ได้แก่ เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตพระโขนง และเขตบางนา เพื่อนำไปปลูกบนทางเท้าบริเวณถนนสุขุมวิท และรับมอบต้นพิกุล จำนวน 29 ต้น จากผู้บริหารศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย เพื่อให้เขตคลองเตยปลูกบริเวณถนนสุขุมวิทเช่นกัน ทั้งนี้เป็นการแสดงเจตจำนงของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนสุขุมวิท และเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างกระแสให้ทุกฝ่ายทั้งภาคเอกชน ประชาชน ชาวชุมชน และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ เห็นความสำคัญและตระหนักถึงการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อน ฝุ่นควัน โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนเองให้มากขึ้น และดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับนโยบายกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการถนนสายอัตลักษณ์ด้วยพันธุ์ไม้ ตามกรอบนโยบาย 100 วัน ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้ถนนสุขุมวิทเป็นถนนสายหนึ่งที่ต้องดำเนินการ และได้กำหนดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม คือ ต้นพิกุล ซึ่งเป็นต้นที่มีทรงสวยทนแล้งทนน้ำไม่ผลัดใบ เป็นไม้เนื้อแข็งมีศัตรูพืชน้อย เหมาะสมในการปลูกบนทางเท้าบริเวณถนนสุขุมวิท นอกจากนี้ โครงการถนนสายอัตลักษณ์ด้วยพันธุ์ไม้ของสำนักสิ่งแวดล้อม ยังครอบคลุมถึงการดำเนินการขยายผิวจราจร หรือปรับปรุงถนน โดยถนนที่กำหนดดำเนินการปลูกต้นไม้ให้เสร็จภายใน 100 วัน อีกแห่ง คือ ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า 
 
ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารบริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ได้ร่วมปลูกต้นพิกุล จำนวน 5 ต้น เพื่อร่วมสร้างถนนสายอัตลักษณ์ด้วยพันธุ์ไม้ บนทางเท้าบริเวณถนนสุขุมวิท ตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” นโยบาย 100 วัน
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner