กลุ่มกรุงเทพกลาง ประชุมติดตามงานนโยบาย NOW “ทำจริง เห็นผลจริง” ครั้งที่ 4/2561

 
(3 มี.ค. 61) เวลา 13.00 น. : นายศุภพงษ์ กฤษณพันธ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพกลาง ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายเกรียงพล พัฒนรัฐ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกลุ่มกรุงเทพกลาง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม (ชั้น 9) สำนักงานเขตราชเทวี
ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการตามนโยบาย NOW “ทำจริง เห็นผลจริง” ระยะ 100 วัน 200 วัน 300 วัน และ 1 ปี ความคืบหน้าผลการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของกรุงเทพมหานคร และรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการตามนโยบายสำคัญที่รัฐบาลมอบหมาย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
 
นายศุภพงษ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า เดือนเม.ย. เป็นเดือนที่มีกิจกรรมประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทย คือ ประเพณีสงกรานต์ แต่ทุกเขตยังมีงานที่ต้องทำ และบางเรื่องสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้งานนโยบาย NOW “ทำจริง เห็นผลจริง”ของผู้ว่าฯ กทม. มีกรอบระยะเวลาในการทำงานเพื่อประเมินผลงานของแต่ละกลุ่มเขต โดยโครงการแบ่งเป็นช่วงเวลา 100 วัน 200 วัน 300 วัน และ 1 ปี จึงกำชับให้เจ้าหน้าที่หมั่นตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาว่ามีอุปสรรค์ในการทำงานอย่างไร เพื่อช่วยผู้รับเหมาหาทางออกในการทำงาน แต่ถ้าอุปสรรคใดไม่สามารถแก้ไขได้ ก็ให้รายงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ เพื่อช่วยหาทางออกในการทำงาน ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพกลางได้เป็นข่าวปรากฏทางสื่อ เกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงทางเท้าคนพิการทางสายตาในซอยพหลโยธิน 11 พื้นที่เขตพญาไท แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขงาน โดยกำหนดเสร็จภายในวันที่ 5 เม.ย. 61 ตามที่ผู้รับเหมาได้แจ้งกับผู้ว่าฯ กทม. จึงขอให้เขตพญาไทติดตามผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
 
 
-------------------(อิทธิพล...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner