ขุดร่องน้ำแนวถนนรามคำแหง แก้น้ำท่วมจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม

(3 เม.ย.61) เวลา 09.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่จุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ที่มีผลกระทบต่อระบบระบายน้ำบริเวณศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ ซ.รามคำแหง 127/3 และบริเวณสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ถ.รามคำแหง เขตสะพานสูง โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักงานเขตสะพานสูง ผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ( มหาชน) ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล
 
 
จากการลงพื้นที่ตรวจจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ถนนรามคำแหงช่วงคลองบ้านม้าถึงคลองลาดบัวขาว ที่มีผลต่อระบบระบายน้ำบริเวณศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ ซ.รามคำแหง 127/3 และบริเวณสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ถ.รามคำแหง เขตสะพานสูง พบว่าบริเวณดังกล่าวการระบายน้ำจะใช้ร่องน้ำตามแนวถนนรามคำแหง เพื่อระบายน้ำไปลงคลองบ้านม้าและคลองลาดบัวขาว อีกส่วนหนึ่งจะระบายน้ำผ่านบ่อสูบน้ำและท่อระบายน้ำตามแนวถนนรามคำแหง ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักงานเขตสะพานสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ รวมทั้งการขุดร่องน้ำตามแนวถนนรามคำแหง ซึ่งปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการขุดร่องน้ำไม่ใช่ทำเพียงครั้งเดียว ควรจะทำอย่างต่อเนื่องหลายๆครั้ง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า อาจมีเศษหินดินทรายหรือโคลนไหลลงไปในช่วงที่ฝนตก ทำให้ร่องน้ำตื้นเขิน นอกจากนี้ให้ตรวจสอบท่อระบายน้ำ หากพบว่ามีปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันให้รีบดำเนินการลอกท่อทันที เพื่อเปิดทางน้ำไหลระบายลงสู่คลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำในจุดที่มีปัญหา พร้อมทั้งเร่งรัดให้บริษัทผู้รับจ้างจัดทำแผนระบบระบายน้ำในช่วงระหว่างดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงให้ดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำชั่วคราวให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนเม.ย.61
 
----- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner