ติดตามความคืบหน้าถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วง 2 และ 5 เชื่อมเครือข่ายจราจรเต็มรูปแบบ

(3 เม.ย.61) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 2 และช่วงที่ 5 ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด เชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตในพื้นที่โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
เร่งก่อสร้างทางลอดช่วง 2 และสะพานข้ามถนนช่วง 5 ให้แล้วเสร็จในเดือนธ.ค.นี้
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลักตามแนวตะวันตก-ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร และเป็นถนนในแผนแม่บทผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 สาย ช.3 เริ่มต้นโครงการที่ทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์-ถนนรามคำแหง 24 ไปตามแนวถนนกรุงเทพกรีฑา พร้อมทั้งก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดรถยนต์ที่แยกถนนกรุงเทพกรีฑา 7 เพื่อเบี่ยงแนวถนนตามแนวเวนคืนที่ใหม่ จากนั้นเป็นแนวตรงตลอดจนข้ามทางหลวงหมายเลข 9 (วงแหวนรอบนอกตะวันตก) ไปสิ้นสุดโครงการที่ทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้า-ถนนเจ้าคุณทหาร ระยะทางประมาณ 12 กม. มีช่องจราจร 6-10 ช่องจราจร 2 ทิศทาง มีงานก่อสร้างสะพานต่างระดับ จำนวน 3 แห่ง อุโมงค์ทางลอด จำนวน 1 แห่ง และสะพานข้ามคลอง จำนวน 9 แห่ง อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครได้เร่งรัดการก่อสร้างพร้อมทั้งติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งการทำงานได้แบ่งออกเป็นช่วงๆ ทั้งหมด 7 ช่วง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างช่วงที่ 1, 3, 4, 6, และ 7 ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการจราจรเมื่อวันที่ 28 ก.พ.61 สำหรับช่วงที่ 2 ตั้งแต่คลองหัวหมาก-คลองลำสาลี ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณถนนกรุงเทพกรีฑา ผลงานการก่อสร้างที่ทำได้ 62.83% ส่วนช่วงที่ 5 บริเวณสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษก เป็นการก่อสร้างทางยกระดับ 6 ช่องจราจร ซึ่งการก่อสร้างทางต่อเชื่อมจะมีทั้งหมดอยู่ 2 จุด ในขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 38.28% คาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถเปิดการจราจรได้เต็มรูปแบบประมาณเดือน ธ.ค. 61
 
เพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางคมนาคมตามแนวตะวันตก-ตะวันออก
 
“โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า เป็นโครงการที่เชื่อมระหว่างถนนรามคำแหง 24 ถนนร่มเกล้า และถนนเจ้าคุณทหาร โดยเริ่มจากถนนหัวหมากต่อเนื่องตลอดแนวโครงการจากถนนศรีนครินทร์ถึงถนนวงแหวนรอบนอก และจากถนนวงแหวนรอบนอกไปจนถึงถนนเจ้าคุณทหาร ซึ่งเป็นการเพิ่มเส้นทางสัญจรให้แก่ประชาชน และบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตลาดกระบัง และบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ยังช่วยแก้ไขปัญหาด้านการจราจรตามแนวตะวันตกและตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่วนใหญ่ระบบการจราจรในประเทศไทยจะเป็นแนวเหนือ-ใต้ ส่วนตามแนวตะวันตก-ตะวันออกในปัจจุบันยังมีเส้นทางคมนาคมขนส่งอยู่น้อย โครงการนี้จึงเป็นโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายการจราจรที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการเดินทางจากตะวันตกของกรุงเทพมหานครไปตะวันออกของกรุงเทพมหานครได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในตอนท้าย
 
----- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner