ทางลอดพัฒนาการคืบหน้า 43% กำชับผู้รับจ้างเร่งมือให้เสร็จในเดือนต.ค.61

(3 เม.ย.61) เวลา 08.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช เป็นทางลอดขนาด 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ความกว้าง 10.80 ม. ความยาว 940 ม. ช่วงที่มีหลังคาทางลอดความยาว 386.20 ม. รวมระยะทางทั้งหมด 1,250 ม. โดยเริ่มต้นสัญญาวันที่ 21 เม.ย.59 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 เม.ย.61 แต่เนื่องจากติดอุปสรรคบางประการ รวมทั้งหน่วยงานสาธารณูปโภคร่วมเซ็นสัญญาล่าช้า ทำให้การก่อสร้างต้องขยายระยะเวลาออกไปอีกประมาณ 184 วัน หรือ 6 เดือน โดยจะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 ต.ค.61 ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของโครงการ ขณะนี้ผลงานการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 43% ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างผนังพื้นด้านในอุโมงค์ทางลอดแล้วเสร็จ รวมทั้งจัดทำทางเท้าชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้รับจ้างคำนึงถึงความปลอดภัยแก่ประชาชนเป็นสำคัญ เนื่องจากถนนพัฒนาการมีประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก การก่อสร้างต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าในการเดินทางสัญจรในบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามโครงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยเร่งรัดผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนต.ค.61 พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ ตลอดจนการปรับแผนการทำงาน เพื่อให้การก่อสร้างคืบหน้าและแล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช แล้วเสร็จ จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ลดจุดตัดถนนในบริเวณทางแยก เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบริเวณถนนพัฒนาการ ถนนรามคำแหง ถนนศรีนครินทร์ และถนนใกล้เคียงให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น
 
----- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner