ผู้ว่าฯ อัศวิน ย้ำหากไม่เชื่อมต่อท่อระบายน้ำใน 30 เม.ย. นี้ จะมีคำสั่งให้หยุดก่อสร้างทันที

  (2 เม.ย. 61) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งน้ำฝน น้ำเหนือ และน้ำหนุน ทั้งนี้ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ เก็บผักตบชวาและวัชพืช รวมถึงเปิดทางน้ำไหลคลองต่างๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังได้เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำประจำในจุดอ่อนที่อาจเกิดน้ำท่วมขังได้ง่าย และมีการสำรองเครื่องสูบน้ำที่ใช้ไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำที่ใช้น้ำมันไว้ด้วยเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 
 
อย่างไรก็ตามนอกจากการเตรียมความพร้อมดังกล่าวแล้ว กรุงเทพมหานครยังได้มีการตรวจสอบว่ามีสิ่งใดที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ด้วย ซึ่งพบว่าปัญหาส่วนหนึ่งที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ คือ การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะนี้ ได้แก่ สายสีแดง สายสีน้ำเงิน สายสีเขียว สายสีส้ม และสายสีเหลือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากพบว่าผู้รับจ้างได้มีการตัดท่อระบายน้ำในหลายจุด อีกทั้งบางจุดมีเศษวัสดุจากการก่อสร้างกีดขวางทางน้ำในบ่อพักท่อระบายน้ำด้วย ส่งผลให้การระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ หรือต้องใช้เวลาในการระบายน้ำนานขึ้น 
 
ทั้งนี้ ตนได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ทางผู้รับจ้างเร่งดำเนินการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำในจุดต่างๆ โดยเร็ว โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 30 เม.ย. 61 หากผู้รับจ้างยังไม่ดำเนินการให้เรียบร้อยภายในกำหนด ตนจะมีคำสั่งให้หยุดการก่อสร้างเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จจึงจะอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าต่อได้ ซึ่งหากมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าตัดผ่านท่อระบายน้ำจุดไหนผู้รับจ้างก็จะต้องต่อเชื่อมท่อระบายน้ำโดยเบี่ยงการก่อสร้างดังกล่าว เพื่อให้ระบบท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ มีการเชื่อมต่อกันทุกจุด เป็นการช่วยให้สามารถบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้อย่างมีเต็มประสิทธิภาพ
 
         ------------------------------  (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner