กทม. ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เฟ้นหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต รุ่นที่ 3

 
(2 เม.ย. 61) เวลา 09.00 น. : นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในเวทีประชาสัมพันธ์การสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการการพลังงาน โดยมีนางปัจฉิมา ธนสันติ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ผู้แทนส่วนราชการ สถาบัน องค์กร และเครือข่ายภาคประชาสังคม จำนวนกว่า 150 คน ร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า ลุมพินี เขตบางรัก
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ดำเนินการจัดเวทีประชาสัมพันธ์เพื่อสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต ทั้งหมด 13 เขตพื้นที่ ซึ่งในวันนี้เป็นการดำเนินงานเป็นเวทีที่ 7 ในเขตพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 13 มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร มีที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต อยู่ที่จังหวัดนนทบุรี โดยได้เชิญภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมทั้งในส่วนของผู้แทนภาคราชการ พลังงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคผู้ใช้พลังงานรายย่อย ภาคผู้ใช้พลังงานในส่วนอื่นๆ รวมถึงคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตรุ่นปัจจุบัน เพื่อให้เข้ามามีโอกาสรับทราบถึงกลไกภารกิจของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงรับทราบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต ที่จะมีการเปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2561 นี้
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คัดเลือกกรุงเทพฯ ให้เป็นสถานที่ในการจัดงานเวทีประชาสัมพันธ์ การสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต รุ่นที่ 3 ในวันนี้ ซึ่งกระบวนการในวันนี้ เป็นกระบวนการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดการสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต รุ่นที่ 3 เพื่อมาดำเนินงานแทนคณะกรรมการ รุ่นที่ 2 ซึ่งกำลังจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในวันที่ 31 ก.ค. 61 โดยคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตซึ่งทั่วประเทศมีทั้งสิ้น 13 เขตพื้นที่ เขตพื้นที่ละ 11 คน จะเป็นกลไกสำคัญที่จะสนับสนุนงานด้านการกำกับกิจการของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงานที่ได้รับความเดือดร้อน ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน และเสนอมาตรการแก้ไขปรับปรุงการให้บริการพลังงานแก่ประชาชนต่อไป 
 
 
---------------(อิทธิพล...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner