กทม.ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ สมทบทุนส่งเด็กนักเรียนในสังกัดฝึกภาษาอังกฤษในต่างแดน

 
(1 เม.ย. 61) เวลา 14.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานจุดเทียนมหากัณฑ์ และร่วมเป็นเจ้าภาพฟังเทศน์มหาชาติ โดยพระครูวิเศษ สังฆกิจ (วัดช้าง) พระมหานรา (วัดศรีประวัติ) เพื่อสมทบทุนตามโครงการเรียนอังกฤษในต่างประเทศ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังได้เป็นผู้แทนรับมอบห้องคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 เครื่อง มูลค่า 550,000 บาท จากท่านเจ้าคุณพระสิทธิ สิงหเสนี เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ ให้แก่โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) และเยี่ยมชมตลาดน้ำบึงพระยาสุเรนทร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดโครงการตลาดประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร  ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ วัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มีนโยบายสนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในต่างแดนให้มีความสามารถทัดเทียมกับนักเรียนชาติต่างๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ ได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมของเจ้าของภาษา เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง พร้อมฝึกฝนทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องมีเหตุมีผล เรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และความเป็นอยู่ของชาวต่างชาติ สามารถนำมาเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมได้ โดยสำนักการศึกษาคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 109 คน ประกอบด้วยนักเรียนชาย 50 คน และนักเรียนจะเดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. – 13 พ.ค. 61 เพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาได้สัมผัสสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และความเป็นอยู่ของชาวต่างชาติ และขอขอบคุณผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังเทศน์มหาชาติในครั้งนี้ ซึ่งยอดเงินทำบุญเทศน์มหาชาติในครั้งนี้ จำนวน 6,318,380.75 บาท
 
 
-----------------(อิทธิพล...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner