ปรับปรุงถนนจตุโชติย่านสายไหม ขยายคอขวดแก้ปัญหาจราจรติดขัด

(31 มี.ค.61) เวลา 12.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนจตุโชติ ช่วงจากถนนสุขาภิบาล 5 ถึงคลองหนองควายหาย เขตสายไหม โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสายไหม สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 
ปัจจุบันถนนจตุโชติ ช่วงจากถนนสุขาภิบาล 5 ถึงคลองหนองควายหาย เขตสายไหม มีประชาชนใช้เส้นทางในการเดินทางสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ผ่านเข้าออกเป็นประจำ จึงทำให้ถนนดังกล่าวชำรุดเสียหาย ประกอบกับถนนจตุโชติ ช่วงถนนสุขาภิบาล 5 ถึงคลองหนองควายหาย เขตทางเดิมมีขนาดคับแคบมีลักษณะเป็นคอขวด จึงก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณดังกล่าว กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา และสำนักงานเขตสายไหม จึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนจตุโชติ ช่วงจากถนนสุขาภิบาล 5 ถึงคลองหนองควายหาย ซึ่งเขตทางเดิมกว้าง 8 ม. จะขยายแนวเขตใหม่กว้าง 14 ม. โครงการปรับปรุงยาวประมาณ 275 ม. ระยะเวลาดำเนินการ 210 วัน ประกอบด้วย สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1 ม. ความยาวประมาณ 300 ม. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1 ม. (ฝาเหล็กท่อกลม ปรับปรุงต่อขยายท่อลอด ค.ส.ล. เดิมขนาด 3X3 ม. คลองควายหาย ความยาว 3 ม. ทั้งนี้เมื่อโครงการปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนจตุโชติ ช่วงจากถนนสุขาภิบาล 5 ถึงคลองหนองควายหายแล้วเสร็จ จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าว สามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย เป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรไปมา
 
----- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner