กทม. เดินหน้าเติมความสุขสู่ชุมชน ชวนประชาชนรับบริการครั้งต่อไป 28 เม.ย. ที่วัดยานนาวา

         (31 มี.ค.61) เวลา 10.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “กทม. เติมความสุขสู่ชุมชน” หนึ่งในโครงการตามกรอบการทำงาน 100 วัน ภายใต้นโยบาย “NOW ทำจริง เห็นผลจริง” โดยจัดบริการเชิงรุกที่เน้นบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร นำบริการต่างๆ มาให้บริการแก่ประชาชนถึงชุมชน เป็นการสร้างความสุขแก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยทั้ง เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้บริการเคลื่อนที่แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ กำหนดเดือนละ 2 ครั้ง ในวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน หมุนเวียนไปทั้ง 6 กลุ่มเขต  ซึ่งจากการที่ได้จัดกิจกรรม กทม.เติมความสุขสู่ชุมชนไปแล้ว 3 ครั้ง ผลปรากฏว่าประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 6,600 คน และมีความพึงพอใจต่อการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในระดับดีมาก โดยบริการที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ การบริการด้านสัตวแพทย์ เช่น ฉีดวัคซีน ฝังไมโครชิป ทำหมันสุนัขและแมว และบริการหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ เช่น รถคัดกรองมะเร็งสตรี  รถคลายเครียดเคลื่อนที่ รถเอกซเรย์ เป็นต้น ซึ่งได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวไปแล้ว รวมจำนวน 1,281 ตัว ฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมจำนวน 1,321 ตัว ฝังไมโครชิปสุนัขที่มีเจ้าของ รวมจำนวน 27 ตัว และมีเงินหมุนเวียนจากการจำหน่ายสินค้าตลาดนัดชุมชน รวมจำนวน 925,600 บ. นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยังให้ความชื่นชอบในเรื่องการบริการที่ดี สถานที่ที่เหมาะสม สะดวกต่อการเดินทางมารับบริการ และต้องการให้กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง
 
 
         ในขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ สำนักอนามัยได้จัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไว้บริการ จำนวน 1,500 โดส บริการทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 100 ตัว และฝังไมโครชิปไม่จำกัดจำนวน สำหรับข้อปฏิบัติสำหรับการรับบริการทำหมัน สุนัขหรือแมวต้องมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป สุขภาพดี ไม่ป่วย ไม่ท้อง งดอาหารและน้ำอย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ส่วนบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขหรือแมวต้องมีอายุ 2 เดือนขึ้นไป สุขภาพดี ไม่ป่วย ไม่ท้อง และบริการฝังไมโครชิป สุนัขหรือแมวต้องมีอายุ 4 เดือนขึ้นไป สุขภาพดี ไม่ป่วย ทั้งนี้ เจ้าของสัตว์ที่มารับบริการให้นำสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ที่สุนัขอาศัยอยู่) มาด้วยเพื่อประกอบการจดทะเบียน
 
 
          สำหรับการจัดกิจกรรม “กทม.เติมความสุขสู่ชุมชน” ณ วัดหลักสี่ เขตหลักสี่ ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยให้บริการตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ประกอบด้วย การให้บริการตรวจสุขภาพ โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองความเสี่ยงในด้านต่างๆ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ประเมินดัชนีมวลกาย วัดความดันโลหิต เจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับน้ำตาล บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในผู้ที่จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงและควรได้รับวัคซีน และรถบริการสุขภาพเคลื่อนที่ของสำนักอนามัย ได้แก่ รถคัดกรองมะเร็งสตรี (Mobile Lady Check Up) รถคลายเครียดที่มีจิตแพทย์ประจำรถ รถเอกซเรย์ (ดิจิตอล) ที่สามารถแจ้งผลการเอกซเรย์ได้ทันที รถสัตวแพทย์สำหรับให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง ทำหมันสุนัขและแมว จดทะเบียนสุนัข และฝังไมโครชิป รถตรวจจอประสาทตา สำหรับให้บริการ วัดความดันลูกตา และถ่ายรูปจอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ได้สนับสนุนแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี ฟรี จำนวน 300 อัน รถตรวจการได้ยิน รถสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสุข เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการป้องกันการติดยาเสพติด และการเลิกบุหรี่ รถทันตกรรมเคลื่อนที่ซึ่งสามารถให้บริการแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์ให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทั้งการตรวจรักษาโรคในช่องปากและฟัน อุดฟัน ถอนฟัน แก่บุคคลทั่วไป ใส่ฟันปลอมสำหรับผู้สูงอายุ โดยเป็นรถทำฟันสำหรับบุคคลทั่วไป 1 คัน และรถทำฟันสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ใช้รถวีลแชร์ 1 คัน รวมถึงรถตรวจคุณภาพอาหาร นอกจากนี้ยังมีบริการทะเบียนราษฎรเคลื่อนที่ บริการฝึกอาชีพ บริการนวดแผนไทย ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และตลาดนัดชุมชนและสินค้าธงฟ้ามาให้พี่น้องประชาชนจับจ่ายในราคาประหยัดด้วย ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเที่ยง มีประชาชนมาลงทะเบียนเข้ารับบริการแล้วจำนวน 905 คน โดย กทม.กำหนดจัดกิจกรรม “กทม. เติมสุขสู่ชุมชน” ครั้งต่อไป ในวันที่ 28 เม.ย. 61 ณ วัดยานนาวา เขตสาทร จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เขตยานนาวาและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการต่างๆ ได้ฟรีตลอดการจัดกิจกรรม
   
    -------------------       (พัทธนันท์/อรรจน์ชญาณ์ กปส. รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner