เร่งแก้ปัญหา 92 จุดอ่อนน้ำท่วมบริเวณก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

 
เร่งแก้ปัญหา 92 จุดอ่อนน้ำท่วมบริเวณก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ให้เสร็จภายในเม.ย.นี้
 
(30 มี.ค.61) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่จุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่มีผลกระทบต่อปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำในพื้นที่เขตภาษีเจริญ บริเวณปากซอยเพชรเกษม 33 (วัดรางบัว) และบริเวณคลองยายเพียร โดยมีนายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตภาษีเจริญ และผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตภาษีเจริญ และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้ลงพื้นที่จุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่มีผลกระทบต่อปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำในพื้นที่เขตภาษีเจริญ ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ทำงานร่วมกันกับรฟม.ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด ซึ่งตามแนวถนนจรัญสนิทวงศ์และถนนเพชรเกษมจะเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ต่อมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเพิ่มอีกหลายสาย ได้แก่ สายสีส้ม สายสีเหลือง และสายสีชมพู นอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีเขียว บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในขณะนี้ เนื่องจากในช่วงที่มีการก่อสร้างได้มีการตัดท่อระบายน้ำ เพื่อก่อสร้างฐานรากของสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งกรุงเทพมหานครเข้าใจถึงความจำเป็นในการก่อสร้างฐานรากบริเวณดังกล่าว ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็ดีตามข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุว่าก่อนที่จะทำดำเนินการตัดท่อระบายน้ำจะต้องมีการเขียนแบบ (Shop Drawing) ขึ้นมาก่อน จากนั้นจะมีการทำท่อชั่วคราว (Bypass) เพื่อเป็นทางให้น้ำระบายออก ต่อจากนั้นสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำจะอนุมัติแผนดังกล่าว จึงจะสามารถดำเนินการตัดท่อระบายน้ำได้ แต่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าบางจุดได้มีการตัดท่อระบายน้ำออก โดยที่ไม่ได้ทำท่อชั่วคราว บางจุดได้ทำท่อชั่วคราว แต่ไม่ได้สร้างบ่อพัก รวมทั้งบางจุดมีเศษหินดินทรายและเศษวัสดุอุดตันในท่อระบายน้ำ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาจึงไม่สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินตามแนวถนนจรัญสนิทวงศ์และถนนเพชรเกษม มีปัญหาทั้งหมด 92 จุด ได้แก่ เขตบางพลัด 16 จุด บางกอกน้อย 26 จุด บางกอกใหญ่ 10 จุด ภาษีเจริญ 25 จุด และบางแค 15 จุด จากการลงพื้นที่ในวันนี้ได้มีการวางแผนร่วมกันว่า จุดที่มีปัญหาทั้ง 92 จุด จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเม.ย.นี้ สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีอื่นๆกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันตรวจสอบอย่างเร่งด่วน เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะต้องดำเนินการทันที โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือนเม.ย.เช่นกัน เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 
 
----- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner