กำชับผู้รับจ้างเร่งมือสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมเจ้าพระยา ซ.ราษฎร์บูรณะ 3

(30 มี.ค.61) เวลา 10.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณซอยราษฎร์บูรณะ 3 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยวางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ ลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำดำเนินโครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณซอยราษฎร์บูรณะ 3 ขึ้นใหม่ เพื่อทดแทนแนวป้องกันน้ำท่วมเดิมที่เกิดความชำรุดเสียหาย ทำให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่บริเวณซอยราษฎร์บูรณะ 3 ซึ่งที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำได้เรียงกระสอบทรายเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราว สำหรับการแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วมในระยะยาว สำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดสมอยึดด้านหลัง) พร้อมผนังกั้นน้ำ ความยาวประมาณ 66 ม. ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 59.21% คาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จประมาณเดือนก.ค.61 
 
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำเร่งรัดผู้รับจ้างให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง และติดตามการดำเนินงานก่อสร้างเป็นระยะ รวมทั้งให้คำแนะนำในการปรับแผนการทำงานแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ พร้อมทั้งกำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลืออยู่ ตลอดจนการเพิ่มจำนวนคนงานให้มากขึ้น เพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็ว อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณซอยราษฎร์บูรณะ 3 แล้วเสร็จ จะช่วยป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าซอยราษฎร์บูรณะ 3 รวมทั้งสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะและย่านฝั่งธนบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
(จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner