ประชุมติดตามโครงการ “บางพลัดโมเดล” แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม

(30 มี.ค.61) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางพลัด : นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการศึกษาวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนพื้นที่เขตบางพลัด ซึ่งคณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะทำงานลงพื้นที่เพื่อติดตามศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการของแต่ละชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน สำหรับพื้นที่เขตบางพลัดแบ่งออกเป็น 4 แขวาง 48 ชุมชน จากผลการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล พบว่า แต่ละชุมชนมีความต้องการแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ อาทิ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการกล้อง CCTV ไฟฟ้าส่องสว่าง ถังดับเพลิง และการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฯลฯ  
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในหลายชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ที่ผ่านมามีทั้งปัญหาที่แก้ไขสำเร็จและไม่สำเร็จ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน ประกอบด้วย ประชาชน ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีประชากรที่ต้องดูแลมากกว่า 10 ล้านคน ส่วนสำนักงานเขต เป็นหน่วยงานที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับประชาชน และผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลในระดับนโยบาย หากทั้ง 3 ฝ่ายสามารถประสานความเข้าใจกันได้ ก็จะทำให้การพัฒนากรุงเทพมหานครประสบความสำเร็จไปด้วย อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการแก้ปัญหาได้ใช้ระบบจากบนลงล่าง เขตบางพลัดจะเป็นพื้นที่แรกที่ใช้การแก้ปัญหาแบบล่างขึ้นบน หากสามารถทำสำเร็จ ทีมเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เชิงลึกอีกครั้ง เพื่อสรุปรายละเอียดการทำงาน และนำเรียนคณะผู้บริหารตามกรอบระยะเวลาการทำงาน 100 วัน ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ในอนาคตจะจัดทำเป็น “บางพลัดโมเดล” เพื่อให้ทุกสำนักงานเขตนำไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ขจัดปัญหาของประชาชน ให้ประชาชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป  
 
---------------------  (ชลธิชา กปส. รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner