จิตอาสาฯ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์ย่านดอนเมือง

 
(30 มี.ค.61) เวลา 08.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ บริเวณสะพานโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ถึงสะพานวัดดอนเมือง ระยะทาง 1,143 เมตร โดยแบ่งออกเป็น 4 โซน  ประกอบด้วย โซน A เริ่มตั้งแต่สะพานโรงเรียนจตุรจินดาถึงหลังตลาดใหม่ดอนเมือง ระยะทาง 357 เมตร  โซน B เริ่มตั้งแต่หลังตลาดใหม่ดอนเมืองถึงซอย เชิดวุฒาอากาศ 11 ระยะทาง 483 เมตร โซน C  เริ่มตั้งแต่ซอยเชิดวุฒิอากาศ 11 ถึงสะพานวัดดอนเมือง ระยะทาง 303 เมตร และ โซน D วัดดอนเมือง ให้มีความสะอาด สวยงาม และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยในวันนี้เป็นการร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร เก็บขยะในคลอง ขุดลอกดินเลน ทำความสะอาดทั้งบนบกและในน้ำ ล้างทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ภายในวัดดอนเมือง โดยในเวลา 08.30 น. พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,200 คน  ณ โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) เขตดอนเมือง ก่อนแยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ 
สำหรับจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา ผู้แทนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ การประปานครหลวง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง และเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร โดยในวันนี้ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ได้แก่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
 
 
---------------------------
 
e-max.it: your social media marketing partner