กทม.เปิดบ้านต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พร้อมหารือถึงโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนชาวมุสลิม

 
 (29 มี.ค. 61) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายอะฮ์มัด รุซดี (H.E. Mr.Ahmad Rusdi) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมหารือถึงโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่นับถือศาสนาอิสลาม กับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 30 คน เพื่อศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร รวมทั้งศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.ต.ปรีชา ธิมามนตรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาวฐานิตา แพร่วานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์กันมายาวนานตั้งแต่ปี พ. ศ. 2493 สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งประเทศไทยมีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามหรือชาวมุสลิมจำนวนมาก โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งมีอยู่ประมาณ 5-6 แสนคน และกรุงเทพมหานครก็มีความยินดีที่จะรับนักเรียนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียเข้ามาเรียนที่กรุงเทพมหานครด้วย ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและ พล.ต.ต.ปรีชา ธิมามนตรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการประสานงานในเรื่องของโครงการนี้ 
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กล่าวว่า ในวันนี้ได้มาพร้อมกับทูตด้านสังคมและการศึกษา ซึ่งก็จะมาหารือในเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างกรุงเทพมหานครกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประสานกับรัฐบาลท้องถิ่นของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อรองรับหาโรงเรียนที่เหมาะสม อีกทั้งหวังจะให้โครงการนี้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยอาจจะมีการทำบันทึกข้อตกลง MOU ด้วยกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ระหว่างเมืองจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซียกับกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองพี่เมืองน้องจะมีความสัมพันธ์ที่ดีตลอดไป ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายที่สำคัญในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชน โดยในขณะนี้กรุงเทพมหานครมีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 437 โรงเรียน และมีนักเรียนนับถือศาสนาอิสลามจำนวนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความประสงค์ที่จะให้นักเรียนกลุ่มนี้ได้ใช้ชีวิตในต่างแดนเพื่อเพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพราะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชาชนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก ซึ่งก็ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อเดินทางไปยังสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เบื้องต้นได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนชาวมุสลิม และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
 
 
   ---------------------------------------
 
 
e-max.it: your social media marketing partner