กทม. ใช้กลไกชุมชน ร่วมยุติและขจัดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

 
(29 มี.ค.61) เวลา 14.00 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานมหกรรมชุมชนลดปัญหาความรุนแรง "ชุมชน...กลไกแก้ปัญหาความรุนแรงครอบครัว" ซึ่งสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนและสิทธิผู้หญิง จัดขึ้น ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) ดินแดง มีชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 80 ชุมชน จาก 35 เขต ร่วมเสนอผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เพื่อเป็นการขยายผลการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนนำร่องสู่ชุมชนอื่นของกรุงเทพมหานคร รวมถึงรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญและตระหนักต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ เป็นการเสริมสร้างกลไกชุมชนเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของชุมชน การเสวนา การจัดนิทรรศการ การออกร้านจำหน่ายสินค้าของชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการประกาศความร่วมมือของชุมชนและกรุงเทพมหานครด้วย 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้เกิดจากปัญหาหลายสาเหตุ ซึ่งมีความซับซ้อนที่พบเห็นตามสื่อนำเสนอนั้นมีหลายประเภท ได้แก่ ความรุนแรงทางร่างกาย เช่น ทำให้ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่เล็กน้อย สาหัส จนถึงแก่ชีวิต ความรุนแรงทางจิตใจโดยการบังคับข่มขู่ คุกคาม หรือการใช้คำพูดเหยียดหยาม ความรุนแรงทางเพศ เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ อนาจาร ข่มขืน ใช้กำลังบังคับข่มขู่ หรือหลอกล่อให้สิ่งตอบแทน และความรุนแรงที่เกิดจากการละเลยทอดทิ้ง เช่น การทอดทิ้งเด็ก ปล่อยปละละเลยผู้สูงอายุ ไม่ดูแลเอาใจใส่ และเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ความรุนแรงทุกประเภทอาจเกิดขึ้นได้กับทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานครจึงให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาลดการใช้ความรุนแรงและมีนโยบายดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงโดยมีกองทุนป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นกลไกในการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและสอดส่องเฝ้าระวังในการช่วยกันลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 
 
--------
 
 
e-max.it: your social media marketing partner