ปรับปรุงสถานีสูบน้ำแนวคลองมะนาวเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำย่านสาทร

 
(29 มี.ค.61) เวลา 08.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจจุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่เขตสาทร ประกอบด้วย ถนนสาธุประดิษฐ์ บริเวณแยกถนนจันทน์ ถนนจันทน์ ช่วงซอยบำเพ็ญกุศลถึงที่ทำการไปรษณีย์ ถนนเซนต์หลุยส์ บริเวณแยกถนนจันทน์ ถนนนางลิ้นจี่ บริเวณแยกตัดถนนจันทน์ และถนนสวนพลู ช่วงจากถนนสาทรใต้ถึงถนนนางลิ้นจี่ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในบริเวณดังกล่าว โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตสาทร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตสาทรลงพื้นที่ตรวจจุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่เขตสาทร เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาบริเวณถนนสาธุประดิษฐ์ ถนนจันทน์ ถนนเซนหลุยส์ ถนนนางลิ้นจี่ และถนนสวนพลู ซี่งบริเวณถนนดังกล่าวเมื่อฝนตกลงมาประมาณ 60 มม. จะก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง จากการลงพื้นที่ร่วมกันระหว่างสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตสาทร พบว่าบริเวณถนนจันทน์และถนนสาธุประดิษฐ์ สามารถระบายน้ำลงได้ 3 ทาง ได้แก่ บริเวณคลองกรวย คลองมะนาว และอีกส่วนหนึ่งระบายไปลงที่คลองช่องนนทรี แต่เนื่องจากกรุงเทพมหานครต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น จึงได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงบ่อสูบน้ำบริเวณถนนสาธุประดิษฐ์ตัดกับถนนรัชดาภิเษก เพื่อระบายน้ำลงคลองมะนาว ซึ่งตรงจุดนี้สำนักการระบายน้ำได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม รวมทั้งปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำตลอดแนวคลองมะนาว เนื่องจากบางจุดได้รับแจ้งว่าระบบไฟฟ้าจะดับบ่อย ทำให้เกิดปัญหาในการสูบน้ำ ซึ่งหากดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จจะช่วยให้การระบายน้ำบริเวณถนนสาธุประดิษฐ์และถนนจันทน์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนบริเวณถนนสวนพลู กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยวิธีการดันท่อ (Pipe jacking) พร้อมทั้งสร้างบ่อสูบบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อดึงน้ำลงคลองช่องนนทรี นอกจากนี้สำนักการระบายน้ำได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณถนนสวนพลู เพื่อดึงน้ำลงคลองสาทร ทั้งนี้บริเวณถนนสาธุประดิษฐ์ ถนนจันทน์ และถนนสวนพลู จะมีระบบระบายน้ำทั้งระบบถาวรและระบบชั่วคราว ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เขตสาทรต่อไป อย่างไรก็ตามสำนักการระบายน้ำได้มีแผนในการพร่องระดับน้ำในคลองเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา พร้อมทั้งได้รายงานให้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้รับทราบ ซึ่งในช่วงก่อนหน้าฝนอาจจะรายงานวันละ 2 ครั้ง ส่วนในกรณีหน้าฝนอาจจะเพิ่มระยะในรายงานมากขึ้น อาจจะรายงานทุกต้นชั่วโมง เพื่อให้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครรับทราบว่าระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับมาตรฐานตามแผนที่วางไว้
 
 
----- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner