เร่งรัดการก่อสร้างอาคาร OPD โรงพยาบาลบางนา หวังเปิดให้บริการปลายปี 61

 
(29 มี.ค. 61) เวลา 11.00 น. : นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมใน 4 มุมเมืองของกรุงเทพฯ โดยมีนายแพทย์สมชาย จึงมีโชค รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักการแพทย์ สำนักการโยธา และสำนักงานเขตบางนา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางนา 
 
ทั้งนี้ โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร จะเปิดให้บริการอาคาร OPD ชั่วคราว ก่อนเป็นอันดับแรก  โดยความคืบหน้าได้ผ่านการเห็นชอบรูปแบบรายการและราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61 ขณะนี้อยู่ในกระบวนการขายเอกสารประกวดราคา มีกำหนดถึงวันที่ 24 เม.ย. 61 และกำหนดประกาศอนุมัติจัดจ้างผู้ชนะการประมูลได้ในวันที่ 27 เม.ย. 61 ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ในวันที่ 9 พ.ค. 61 โดยจะใช้เวลาในการก่อสร้าง 240 วัน สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 4 ม.ค. 62 แต่จะขอให้ผู้รับจ้างช่วยเร่งงานให้เสร็จภายในสิ้นปี 61
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องการเร่งให้มีการเปิดให้บริการทางแพทย์ภายในสิ้นปี 61 เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนได้ครอบคลุมทั้งสี่มุมเมือง ซึ่งปัจจุบันสามารถเปิดให้บริการทางการแพทย์เพิ่มแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบางขุนเทียน และโรงพยาบาลคลองสามวา ส่วนพื้นที่กรุงเทพฯ ด้านเหนือ กรุงเทพมหานครได้ทำ MOU ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในการดูแลรักษาพยาบาลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งทิศเหนือ ขณะนี้เหลือเพียงฝั่งบางนาที่ต้องเร่งเปิดให้บริการด้านการแพทย์เพิ่มเติม ซึ่งถ้ารองบประมาณใหญ่เกรงว่าจะล่าช้า จึงได้เร่งดำเนินการให้มีการเปิดให้บริการเฉพาะ OPD ก่อน เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการด้านการแพทย์ได้ครบทั้ง 4 มุมเมือง ตามเป้าหมายที่วางไว้ จากนั้นในอนาคตจะขยายการให้บริการในส่วนอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไป
 
สำหรับอาคาร OPD โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร จะเปิดให้บริการเฉพาะด้านการตรวจรักษาพื้นฐาน ซึ่งลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว มีใต้ทุนโล่ง โดยใต้ทุนใช้เป็นสถานที่จอดรถ ส่วนในตัวอาคาร ประกอบด้วย ห้องตรวจ OPD จำนวน 3 ห้อง ห้องทำฟัน 1 ห้อง ห้อง X – Ray และห้องแล็บให้บริการเจาะเลือดและตรวจผลเลือด นอกยังนี้มีการให้บริการฉุกเฉินซึ่งสามารถให้บริการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใหญ่ได้
 
--------------(อิทธิพล...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner