ผู้ว่าฯ อัศวิน มอบโอวาทแก่คณะนักเรียน Friend–to–Friend รุ่นที่ 1

 
ผู้ว่าฯ อัศวิน มอบโอวาทแก่คณะนักเรียน Friend–to–Friend รุ่นที่ 1 ก่อนเดินทางไปสาธารณรัฐสิงคโปร์
 
(27 มี.ค. 61) ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกทม. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางวาสนา ขวัญเมือง ประธานอุปการะเยาวชนประจำกรุงเทพมหานคร ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ให้โอวาท พร้อมมอบของสนับสนุนแก่คณะนักเรียนกรุงเทพมหานคร ตามโครงการ Friend–to–Friend ภายใต้แนวคิด เราไม่ทิ้งกัน รุ่นที่ 1 ก่อนเดินทางไปสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีนางจินดารัตน์ ชโยธิน ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การแนะนำการใช้ชีวิตในต่างแดน และ ดร.อำนาจ สาลีนุกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา เจ้าของบริษัท ถนัดศรีทวีคูณรุ่งเรือง (14) จำกัด จังหวัดชลบุรี ร่วมพูดคุยและสอนวิธีการสร้างแรงบันดาลใจแก่คณะนักเรียน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้โอวาทแก่คณะนักเรียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนในการสู้ชีวิต ใช้โอกาสที่ได้รับเพื่อก้าวสู่ความฝันให้ได้ โดยยกตัวอย่างตัวท่านเองซึ่งเป็นเด็กต่างจังหวัด เป็นเด็กวัดที่ต้องสู้ชีวิต เนื่องจากเป็นคนจนแต่ไม่มีโอกาสเหมือนนักเรียนในโครงการฯ จึงอยากให้นักเรียนที่ได้รับโอกาสตามโครงการ Friend–to–Friend ภายใต้แนวคิด เราไม่ทิ้งกัน ซึ่งเป็นการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ ไม่กล้าแสดงออก ครอบครัวฐานะยากจน ให้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วน “ผลักดัน ทันใจ แก้ไขทันที” เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีความสุขในการเรียนรู้ สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้ด้วยความมั่นใจ เพิ่มพูนประสบการณ์ และเปิดโลกทัศน์ด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้ พล.ต.ต.ปรีชา ธิมามนตรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำเนินการติดต่อและประสานงาน นำคณะนักเรียน Friend–to–Friend ภายใต้แนวคิด เราไม่ทิ้งกัน รุ่นที่ 1 จำนวน 20 คน เดินทางไปสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 5–8 เม.ย. 61 เพื่อให้นักเรียนไปเรียนรู้และฝึกการใช้ชีวิตในต่างแดน โดยอาศัยอยู่กับครอบครัวที่มีฐานะดี และร่วมเรียนกับนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น เช่น LIANHUA PRIMARY SCHOOL โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาและการดูแลจากรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย
 
โอกาสนี้ นางวาสนา ขวัญเมือง ประธานอุปการะเยาวชนประจำกรุงเทพมหานคร ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ได้มอบของสนับสนุนแก่คณะนักเรียน เช่น เสื้อเชิ้ต เสื้อกั๊ก กางเกงวอร์ม รองเท้า และถุงเท้า พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางในครั้งนี้ อีกทั้งแนะนำวิธีการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้แก่คณะนักเรียน เพื่อนำไปใช้สื่อสารในการใช้ชีวิตในต่างแดน
 
 
-----------------
 
 
e-max.it: your social media marketing partner