ผว.กทม.ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

  (28 มี.ค. 61) เวลา 11.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายวัลแดมาร์ ดูบายอฟสกี (H.E. Mr.Waldermar Dubaniowski) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศไทย อีกทั้งนำเสนอการพัฒนาประเทศให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเฉพาะเรื่องการใช้นวัตกรรมเพื่อลดพลังงาน โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)  
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐโปแลนด์และประเทศไทย มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งในขณะนั้นโปแลนด์ยังอยู่ใน รัสเซีย และหลังจากที่สาธารณรัฐโปแลนด์ได้ประกาศเป็นประเทศเอกราชแล้ว ก็ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างประเทศไทยกับโปแลนด์ ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2515 เป็นระยะเวลา 46 ปี ซึ่งประเทศโปแลนด์กับไทยมีพื้นที่และประชากรค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน และหวังว่าประเทศโปแลนด์กับไทยจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในอนาคต และมีความร่วมมือทั้งในเรื่องการค้าขาย และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City  
 
   เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะ สำหรับการต้อนรับและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันในครั้งนี้ ประเทศโปแลนด์เป็นประเทศที่สวยงามและชาวโปแลนด์มีอัธยาศัยที่ดี อย่างไรก็ตามในช่วงที่ประเทศโปแลนด์ยังไม่ได้รับอิสรภาพ ได้ประสบกับปัญหาต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยากจนของประชาชน หรือในประเด็นพื้นที่กับประเทศเยอรมันและรัสเซีย แต่ก็สามารถผ่านปัญหาเหล่านั้นมาได้ด้วยดี นอกจากนี้สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศโปแลนด์ถือว่าดีมาก เนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางของทวีปยุโรป เป็นประตูสู่สหภาพยุโรป (EU) และเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 ของสหภาพยุโรป ซึ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว หากคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ไปเยี่ยมเยือนประเทศโปแลนด์ จะได้ชมความก้าวหน้าในหลายๆด้าน อาทิ รถบัสที่ใช้พลังงานทั่วไป รถบัสไฟฟ้า และรถบัสไฮโดรเจน อีกทั้งยังมีรถไฟ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง และได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตรถไฟในประเทศเยอรมันนีและประเทศรัสเซียด้วย สำหรับในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวโปแลนด์เข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยกว่า 1 แสนคนและมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตจึงอยากเห็นทั้งสองเมืองมีการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมทางด้านกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันต่อไป 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner