foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2330455
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
2966
12789
48603
2166135
228400
439839
2330455

Your IP: 54.196.135.90
2018-01-17 04:33

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

Up

คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ฝ่ายข้าราชการประจำ

นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร
นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร
นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร