BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนกำหนดงานผู้บริหาร

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เวลา 08.30 น. นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสถาปนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ณ ห้องอุดมสังวรญาณ ชั้น23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี

เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (2/2558) ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล

เวลา 09.30 น.  ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายคุราอูจิ โอซาโอะประธานสมาคมกลุ่มปกครองตนเองคิวชูและคณะผู้แทนจากสภาจังหวัดฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง ณ ห้องอมรพิมาน กทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 

กำหนดการกรุงเทพมหานครวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เวลา 07.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า 2558

    ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ร.6 วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช

เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ปฏบัติภารกิจในช่วงเทศกาลลอยกระทง

    ณ สำนักงานเขตคลองสาน

เวลา 13.15 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

    ณ ลานบรมราชานุสรณ์ฯ สวนลุมพินี

อ่านเพิ่มเติม...

 

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

08.30 น.        นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรักษาความมั่นคงภายใน

ณ ห้องพัชราภา โรงแรมปรินซ์ พาเลซ

09.00 น.        ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครอย่างครบวงจร ครั้งที่ 1/58

ณ ห้องนพรัตน์ กทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เวลา 14.00 น.     ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจความปลอดภัยของโป๊ะ ท่าเทียบเรือ   ณ ท่าเรือกองการท่องเที่ยว ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) 

จากนั้น เวลา 15.00 น. ขึ้นเรือที่ท่าเรือสะพานพระราม 8 และแถลงผลการตรวจฯ มาตรการรักษาความปลอดภัย และการจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2558 – ชมสาธิตการทำกระทง   ณ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด


 

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 21 พ.ย. 58 (เพิ่มเติม)

เวลา 16.00 น.  ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและการเตรียมความพร้อมพิธีปิดการประชุม One Young World Summit 2015 ณ สนามหญ้าพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558

เวลา 08.30 น. นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและให้โอวาทในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 19 โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด

เวลา 10.00 น.  ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานประชุมคณะผู้บริหารกทม. ณ ห้องสุทัศน์ กทม. จากนั้นแถลงข่าวผลการประชุม เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา กทม.

เวลา 13.00 น.  นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร วิทยากรบรรยาย “นโยบายการจัดการศึกษาของกทม.” ในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครู ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด

เวลา 14.00 น.  นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสังกัดกทม. และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประจำปีการศึกษา 2558  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดดอกไม้ เขตยานนาวา


***************


 

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558


เวลา 07.00 น.  นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล MHC mini marathon run for kids วิ่งเพื่อน้อง ณ บริเวณหน้าห้องสมุด สวนปาล์ม สวนลุมพินี

เวลา 13.30 น.  นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีเปิดการแสดง “ดนตรีในหัวใจเด็ก. ณ ควอเทียร์ วอเตอร์ การ์เดนท์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา


***************


 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่