BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนกำหนดงานผู้บริหาร

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559

เวลา 08.49 น. นายพีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ถวายอธิษฐานพระราชกุศล  ณ ลานคนเมือง กทม.

เวลา 09.00 น.   นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดโครงการ “ออมก้าวที่ 1 กับ กอช.” ระหว่างกรุงเทพมหานครและกองทุนการออมแห่งชาติ ณ ห้องสุทัศน์ กทม.

เวลา 13.30 น.   นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและประสานความร่วมมือโครงการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องสุทัศน์ ชั้น 2 กทม.

***************


 

กทม.ซักซ้อมการเชิญพานดอกไม้จันทน์ของประชาชนเข้าสู่พระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส

        (15 ธ.ค.58) 10.00 น. นายจักกพันธุ์  ผิวงาม รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานซักซ้อมการเชิญพานดอกไม้จันทน์ของประชาชนเข้าสู่พระเมรุ และการซักซ้อมลำดับขั้นตอนพิธีการถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดเทพศิรินทราวาส ว่า การซักซ้อมในวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันพรุ่งนี้ 16 ธ.ค.58 ซึ่งขั้นตอนของการเชิญพานดอกไม้จันทน์เป็นขั้นตอนหลังจากที่ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ ณ บริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทน์บริเวณข้างพระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาสแล้ว โดยภายหลังจากที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนพระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพ ในเวลา 16.30 น. และเสด็จพระราชดำเนินกลับแล้ว จากนั้นในเวลา 17.30 น. คณะผู้เชิญพานดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชน ซึ่งประกอบด้วย กองลูกเสือเกียรติยศจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 คน ประกอบด้วย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร นายพีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน ผู้แทนประชาชน จำนวน 15 คน จากเขตสัมพันธวงศ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตดุสิต จะเชิญพานดอกไม้จันทน์ที่ประชาชนเข้าถวายตามซุ้มรับดอกไม้จันทน์ ณ วัดบวรนิเวศหารและวัดเทพศิรินทราวาส(ส่วนหนึ่ง) ถวายแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 5 รูป เพื่อส่งมอบให้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังดำเนินการต่อไป

         

อ่านเพิ่มเติม...

 

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันที่ 1 ธ.ค. 58

09.00 น.         ดร.ผุสดี  ตามไท  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดงาน AICHR Regional Dialogue on the Mainstreaming of the Rights of Persons with Disabilities in the ASEAN community

ณ ห้องสุรศักดิ์  โรงแรม .Eastin Grand Hotel Satorn

09.00 น.         นายกิตตินันท์  ขาวสุทธิ์  รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมให้ความรู้สร้างความตระหนักและกระตุ้นจิตสำนึกด้านมลพิษทางอากาศกับเยาวชนโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพอากาศ

ณ โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง

10.00 น.         นายภัทรุตม์  ทรรทรานนท์  รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายสำนักการระบายน้ำ

ณ ห้องประชุมนพพันธุ์ สำนักการระบายน้ำ

14.30 น.         นายพีระพงษ์  สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร สวดพระปริตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ 

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เขตคลองเตย

14.30 น.         นางวันทนีย์  วัฒนะ  รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงาน 88 พรรษา พระบารมีจรัสฟ้า เหล่าประชาร่มเย็น

ณ ศูนย์การค้า เดอะแจส รามอินทรา

15.00 น.         ดร.ผุสดี  ตามไท  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์ลดการติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่เพื่อยุติปัญหาเอดส์ (รณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์) และมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดการถ่ายภาพ

ณ ท่ามหาราช เขตพระนคร

18.00 น.         นายจักกพันธุ์  ผิวงาม รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างและการวางเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินตามเส้นทางกิจกรรม Bike for Dad

ณ พระลานพระราชวังดุสิต (ฝั่งสนามเสือป่า)


 

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันที่ 30 พ.ย.58

08.00 น.         ดร.วัลลภ  สุวรรณดี  ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ปรับปรุง  ภูมิทัศน์ถนนมหาราช (ตั้งแต่ท่าช้างถึงท่าพระจันทร์ ลานท่าช้าง ลานท่าพระจันทร์)

ณ เต็นท์กองอำนวยการลานท่าพระจันทร์

10.00 น.         ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร กทม.

ณ ห้องสุทัศน์ กทม.

13.00 น.         นายจุมพล  สำเภาพล  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบรางวัลชุมชนต้นแบบปลอดการเผาตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพอากาศ

ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม.

14.00 น.         นายพีระพงษ์  สายเชื้อ  ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นน็ฯ็็ประธานการประชุมกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลจัดอันดับมาตรฐานสำนักงานเขต

ณ ห้องสุทัศน์ กทม.


 

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันที่ 29 พ.ย.58

18.30 น.  นายอมร  กิจเชวงกุล  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันฟุตซอล AFF Bangkok Futsal Club Championship 2015

ณ สนามบางกอกอารีนา เขตหนองจอก


 

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันที่ 28 พ.ย.58

07.15 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเดินการกุศล “FANtastic Fundraiser 2015” (ครั้งที่ 3) เพื่อหารายได้ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสตามมูลนิธิต่างๆ  ณ สวนลุมพินี

09.00 น. ดร.ผุสดี  ตามไท  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินการจัดการโรงเรียนเรียนร่วมปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบางกอกพาเลส

09.30 น. นางวันทนีย์ วัฒนะ  รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการวันครบรอบ 25 ปี ตลาดนัดจตุจักร 2 มีนบุรี  ณ ตลาดนัดจตุจักร 2 มีนบุรี

12.30 น. ดร.ผุสดี  ตามไท  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานพิธีเปิดงานการประกวด

Miss Young Asean Bangkok 2015 (เทพีกรุงเทพมหานครอาเซียน2558)

ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเดอะช็อปปส์ แกรนด์ พระราม 9

14.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งเจ้าสาว Easy Running of the Brides ครั้งที่ 4 ณ สวนลุมพินี

19.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตบางนา  ณ มณฑลพิธี สำนักงานเขตบางนา


 

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558

กำหนดการกรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558

 

***************

เวลา 10.00 น.            ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบความพร้อมของเส้นทางกิจกรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”   ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต (ฝั่งสนามเสือป่า)


เวลา 10.00 น. นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานแถลงข่าวการจัดงานตลาดชานกรุงกรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา   ณ ห้องประชุมเขตอุดมศักดิ์ชั้น 13 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา


เวลา 10.00 น.            นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ กรณีคลองลาดพร้าว   ณ ห้องประชุม4 สภากทม.


เวลา 10.00 น.            ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สนท. เขตดินแดงสน.ห้วยขวางและการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณตลาดห้วยขวาง จุดนัดพบ หน้า สน.ห้วยขวาง


เวลา 10.30 น.            พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2558    ณ สำนักงานเขตตลิ่งชัน


เวลา 13.00 น. สภากรุงเทพมหานคร นำคณะสมาชิกสภาฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานโครงการความร่วมมือทางเทคโนโลยีของไทย-ญี่ปุ่น   ณ บ่อกำจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบแบบจังหวัดฟุกุโอกะ เทศบาลสีคิ้ว จ.นครราชสีมา


เวลา 15.00 น.            นายกิตตินันท์ ขาวสุทธิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานการจัดกิจกรรมประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทย และประกวดกองเชียร์ ครั้งที่ 2    ณ สนามหญ้าหน้าองค์พระ


***************

 


 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่