BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรับสมัครงาน

รับสมัครงาน วันที่ 14 ม.ค. 53

สำนักงานเศรษฐกิจและการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานตลาด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2553 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง โทร. 0 2224 8508 หรือ โทร. 1555

อ่านเพิ่มเติม...

 

รับสมัครงาน วันที่ 13 ม.ค. 2553

สำนักการระบายน้ำ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 30 อัตรา ตำแหน่งคนงาน

อ่านเพิ่มเติม...

 

รับสมัครงาน วันที่ 12 ม.ค. 2553

สำนักการระบายน้ำ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 30 อัตรา ตำแหน่งคนงาน พนักงานขับรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม.เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหลายอัตรานางสาว แสนสุข สตงคุณห์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้


อ่านเพิ่มเติม...

 

รับสมัครงาน วันที่ 8 ม.ค. 53

สำนักงานเขตจอมทอง เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) คนงานกวาด และคนงานประจำรถ (บรรทุกน้ำ) รับ

อ่านเพิ่มเติม...

 

รับสมัครงาน วันที่ 6 ม.ค. 53

สำนักการระบายน้ำ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 30 อัตรา ตำแหน่งคนงาน พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง พนักงานควบคุมเครื่องจักรขนาดเบา ลูกมือช่าง และตำแหน่งคน

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม.เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหลายอัตรา


นางสาว แสนสุข สตงคุณห์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

เขตบางกอกใหญ่ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11