BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนมีนบุรีนำร่องบริการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี

นายสว่าง แก้วมณี ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. กล่าวว่า เขตฯ ร่วมกับสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย จัดกิจกรรม “โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน และทำทะเบียนสัตว์เลี้ยง” โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี พร้อมบริการทำหมัน และทำทะเบียนสัตว์เลี้ยง ในวันที่ 24 มิ.ย. 60 เวลา 08.00-12.00 น.  ณ บริเวณสำนักงานที่ทำการเคหะชุมชนรามคำแหง ซ.รามคำแหง 190/2 ถ.รามคำแหง แขวงมีนบุรี ทั้งนี้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมทำหมันสัตว์เลี้ยงเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งกระตุ้นเตือนประชาชนทั่วไปและเจ้าของสัตว์เลี้ยงให้ตระหนักถึงอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า เขตฯ จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่นำสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่างน้อยปีละครั้ง และขอเตือนผู้ปกครองเพิ่มความระมัดระวังบุตรหลานไม่ให้คลุกคลีกับสัตว์ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนหรือไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีนที่ชัดเจน หากถูกสัตว์ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายครั้ง เช็ดให้แห้ง ใส่สารละลายไอโอดีนที่ไม่มีแอลกอฮอล์ หรือยารักษาแผลสดอื่นๆ แล้วรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คลินิกสัตวแพทย์ ศูนย์สาธารณสุข 43 (มีนบุรี) ถ.สีหบุรานุกิจ โทร. 0 2914 5822

-----------------        (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11