BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวสำนักงานเขต

บางซื่อตรวจสุขภาพแรงงานฟรี

น.ส.กุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับกรมกิจการทหารบก และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้บริการตรวจสุขภาพกลุ่มแรงงานนอกระบบของคนไทยที่ประกอบอาชีพอิสระ ในวันที่ 7 และ 11 ก.ค. 60 เวลา 08.00-15.30 น. ณ สำนักงานเขตบางซื่อ เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพของกลุ่มแรงงานที่มีปัจจัยเสี่ยง 18 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง แท็กซี่ สามล้อรับจ้าง ผู้ขับขี่รถตู้โดยสาร (ไม่สังกัดบริษัท) พ่อค้า แม่ค้า ช่างเสริมสวย ช่างตัดผม เกษตรกร ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า คนรับจ้างทำงานบ้าน ทำความสะอาดบ้าน (ไม่สังกัดบริษัท) นวดแผนไทย รับซื้อของเก่า รับจ้างเลี้ยงเด็ก รับจ้างเสริฟอาหารในร้าน ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ช่างซ่อมรถ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ก่อสร้าง (ไม่สังกัดบริษัท) กลุ่มอาชีพผลิตสินค้าในชุมชน เช่น น้ำพริก แชมพูสระผม ดอกไม้ประดิษฐ์ และบุคคลที่ใช้สิทธิบัตรทอง และประกันสังคมตามมาตรา 40 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2586 9982 ต่อ 6017

-----------------        (วรรษมน...เขตบางซื่อ รายงาน)


 

ภาษีเจริญจัดประชุมศูนย์ อปพร.เขตภาษีเจริญประจำเดือน มิ.ย.

นายสมชีพ  ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดการประชุมศูนย์ อปพร.เขตภาษีเจริญ ประจำเดือน มิ.ย. ในวันที่ 30 มิ.ย. 60 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตภาษีเจริญ ชั้น 2 สำนักงานเขตภาษีเจริญ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของ อปพร.เขตภาษีเจริญ รวมถึงรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้สมาชิกศูนย์ อปพร.เขตภาษีเจริญ ได้รับทราบ จึงขอเชิญชวนสมาชิก อปพร. เขตภาษีเจริญ เข้าร่วมการประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6609

-----------------        (กรรณิการ์...เขตภาษีเจริญ รายงาน)

 

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตบางเขน นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำโครงการล้างทำความสะอาดทางเท้าจุดผ่อนผัน ในวันที่ 26 มิ.ย. 60 เวลา 09.30–12.00 น. กำหนดพื้นที่ดำเนินการบริเวณ ถ.พหลโยธิน  ตั้งแต่ทางเข้าสะพานใหม่รามาถึงหน้าร้านอรพิน ถ.พหลโยธิน หน้าแฟลตทหาร (ศรภ.) ถ.รามอินทรา บริเวณตลาดกม. 4 / เขตฯ ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ ถางหญ้า เก็บวัชพืช กิ่งไม้ เศษไม้และเศษวัสดุต่างๆ พร้อมล้างทำความสะอาดผิวการจราจรและทางเท้า ป้ายรถประจำทาง ตู้ไปรษณีย์ และช่องตะแกรงระบายน้ำ ในวันที่ 28 มิ.ย. 60 ถ.พหลโยธิน (คลองบางบัว–วงเวียนบางเขน) ถ.วัชรพล จาก ถ.รามอินทรา ถึงคลองตาเร่ง ริมทางเท้า ถ.รามอินทรา ทั้ง 2 ฝั่ง

เขตลาดกระบัง นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด ถนน ตรอก ซอย โดยดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะและถากหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว มีสิ่งแวดล้อมดี เวลา 09.00-18.00 น. ดังนี้ วันที่ 27 มิ.ย. 60 บริเวณ ถ.ลาดกระบัง ตั้งแต่แยกไฟแดงกิ่งแก้ว-ไฟแดงแยกมีนบุรี วันที่ 28 มิ.ย. 60 ถ.แลองกรุง ตั้งแต่บริษัทสยามอินเตอร์-สะพานลำก่อไผ่

เขตคลองเตย นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการรณรงค์พัฒนาความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เศษวัสดุเหลือใช้ และป้ายโฆษณาต่างๆ เวลา 10.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 26 มิ.ย. 60 บริเวณใต้ทางด่วน ล็อค 1-2-3 ถ.ริมทางรถไฟสายปากน้ำ ตั้งแต่หลังมหาวิทยาลัยกรุงเทพถึงแยกเกษมราษฎร์ วันที่ 27 มิ.ย. 60 ถ.ท่าเรือใหม่ ข้างอาคารการท่าเรือและซอยแยกต่างๆ ถ.สุขุมวิท 50 ซ.สวัสดี 4 ซ.ประตูน้ำ ซ.เหลือสุข วันที่ 28 มิ.ย. 60 ชุมชนน้องใหม่ ถ.พระรามที่ 4 ชุมชนแสนสุข-แสนสบาย ถ.สุขุมวิท 42 ซ.สมานฉันท์ ซ.แสงจันทร์ ซ.สุขใจ วันที่ 29 มิ.ย. 60 ซ.วีณาคาเฟ่ ชุมชนริมคลองสามัคคี และวันที่ 30 มิ.ย. 60 ถ.นสุนทรโกษา ชุมชนซอยคั่วพริก ถ.สุขุมวิท 34 ซ.คุณหญิงพวงรัตน์ประไพ ถ.พระรามที่ 4 ซ.โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท  ซ.รูเบีย ซ.บาร์โบส 1-2

เขตดุสิต นายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. แจ้งกำหนดแผนการพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ล้างทางเท้า ช่องตะแกรงรองรับน้ำและรางวี ในถนนและซอยต่างๆ ในวันที่ 24-27 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ ถ.สุโขทัย จากแยกสุโขทัย ถึงแยกขัตติยานี และจากแยกขัตติยานีถึงแยะวชิระ ถ.พระรามที่ห้า ตลาดสะพานสูง และชุมชนองครักษ์ 1 -10 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2587 0923 หรือ 0 2585 9983

-----------------        (ปชส...เขต รายงาน)


 

ธนบุรีจัดประชุมผู้บริหารเขตและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดประชุมผู้บริหารเขตและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 17 โรงเรียน เพื่อมอบนโยบาย ชี้แจงภารกิจ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 23 มิ.ย. 60 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายการศึกษา โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5628

-----------------        (นิรามัย...เขตธนบุรี รายงาน)

 

วัฒนาและมีนบุรีเปิดศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่

เขตวัฒนา ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม หุยประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดตั้งและเปิดศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ณ ชุมชนเฉลิมอนุสรณ์ ในวันที่ 25 มิ.ย. 60 เวลา 08.00–12.00 น. พร้อมนำข้าราชการ ลูกจ้าง อาสาสมัครฯ และชาวชุมชนร่วมปรับปรุงพื้นที่สุขภาวะ โดยการตักขยะในคลอง เก็บวัชพืช เทน้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับสภาพน้ำในคลอง และตัดแต่งต้นไม้ จึงขอเชิญชวนอาสาสมัครฯ และชาวชุมชนร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2381 3107

เขตมีนบุรี นายสว่าง แก้วมณี ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ มีเป้าหมายดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน ปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 10 แห่ง เพื่อเป็นศูนย์ประสานข้อมูลด้านยาเสพติด เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน สร้างแนวร่วมชุมชนที่เข้มแข็ง เฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน โดยการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ โดยกำหนดพิธีเปิดศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดแห่งที่ 8 ในวันที่ 30 มิ.ย. 60 เวลา 09.00 น. ณ ชุมชนนิมิตใหม่ ซ.1 ถ.นิมิตใหม่ แขวงมีนบุรี จึงขอเชิญชวนอาสาสมัครฯ และประชาชนใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

-----------------        (ปชส...เขต รายงาน)


 

หลายเขตนัดวันทิ้งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่

เขตบางซื่อ นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ กทม. แจ้งว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการทิ้งขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายซึ่งกำจัดได้ยากกว่าขยะทั่วไป เขตฯ จึงได้กำหนดแผนการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย ในวันที่ 25 มิ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. ถ.วงศ์สว่าง ซ.1, 3 และ 5 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2586 9974 โทรสาร 0 2585 9614

เขตจอมทอง นางสาวโชติรส เหล่ามานะ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้  วัสดุชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย ในวันที่ 25 มิ.ย. 60 บริเวณชุมชนวัดมงคลวราราม แขวงบางค้อ โดยจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย (ขยะพิษ) รณรงค์ประชาสัมพันธ์มิให้ประชาชนทิ้งขยะลงในคู คลอง หรือที่สาธารณะ และรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงขอเชิญชวนเจ้าของอาคารบ้านเรือนทุกหลังที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนดังกล่าว จัดเก็บรวบรวมเศษวัสดุและสิ่งของต่างๆ ไม่ประสงค์ใช้อีกต่อไป นำมาวางตั้งไว้บริเวณหน้าถนน เพื่อเขตฯ จะได้นำไปทำลายให้ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2427 8421, 0 2427 7919

เขตพญาไท นางกนกรัตน์ พันธ์นรา ผู้อำนวยการเขตพญาไท กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทิ้งขยะชิ้นใหญ่ และรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ในวันที่ 25 มิ.ย. 60 เวลา 09.30 บริเวณชุมชนวัดไผ่ตัน จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่นำของชิ้นใหญ่หรือสิ่งของเหลือใช้ มาทิ้งได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2279 4141 ต่อ 6475

เขตบางเขน นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดให้บริการ “วันทิ้งของเหลือใช้” ให้ประชาชนที่ประสงค์จะทิ้งสิ่งของที่ไม่ได้ใช้และมีขนาดใหญ่ไม่สามารถทิ้งไปกับรถเก็บขนมูลฝอยที่มาบริการเป็นประจำได้ นำมากองไว้  ณ  บริเวณหน้าอาคารบ้านเรือน เพื่อให้เขตฯ เข้าดำเนินการเก็บขนให้ ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด ในวันที่ 25 มิ.ย. 60  เวลา 09.00–12.00 น. ชุมชนอุทิศอนุสรณ์ แขวงอนุสาวรีย์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2521 0149 ต่อ 5873-74, 0 2521 1285 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

เขตราษฎร์บูรณะ นางดรุณี กิจประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดวันจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่ ในวันที่ 25 มิ.ย. 60 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นสวยงาม จึงขอความร่วมมือประชาชนนำสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่ ที่ประสงค์จะทิ้งมาตั้งวางรวมไว้บริเวณที่ว่างในชุมชนตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2428 4884 ต่อ 6825 – 6826

-----------------        (ปชส...เขต รายงาน)

 

ประเวศรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ “ทำดี เพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตประเวศ ชุมชน และนักเรียนจากสถานศึกษาในพื้นที่ โดยกำหนดจุดรวมพลและพิธีเปิดกิจกรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษก ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.15 แขวง/เขตประเวศ และได้กำหนดเส้นทางการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เริ่มต้นจากชุมชนอ่อนนุช40 ไร่ ผ่านชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ สิ้นสุดที่ร้านศูนย์บาท ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวและต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท สร้างแนวร่วมชุมชนที่เข้มแข็ง ร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติด โทร.สายด่วน 1386

-----------------        (ปชส...เขตประเวศ รายงาน) 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11