BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวสำนักงานเขต

หลายเขตตรวจพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เขตสะพานสูง นางสาวจุฑามาศ วิรุฬห์ธานี ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ สำหรับวันที่ 26 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00–12.00 น. ออกตรวจพื้นที่บริเวณ ถ.กรุงเทพกรีฑา ตั้งแต่ร้านอาหารเสือใหญ่จนถึงหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เขตป้อมปราบฯ นางสาวภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดตรวจพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่พบเห็นทันที ในวันที่ 26 มิ.ย. 60    ถ.พระราม 4 (สะพานเจริญสวัสดิ์ – แยกหมอมี) ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นปัญหาเดือดร้อนหรือเหตุรำคาญ สามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตป้อมปราบฯ โทร. 0 2281 6117 หรือ สายด่วน 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง

เขตลาดกระบัง นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในวันที่ 28 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป บริเวณ ถ.ขุมทอง-ลำต้อยติ่ง เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย อาทิ ผิวจราจร ทางเท้า ฝาท่อ ท่อระบายน้ำ จุดอ่อนน้ำท่วม หาบเร่แผงลอย รวมถึงรับทราบปัญหาความเดือดร้อนรำคาญและดำเนินแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายผลักดันทันใจแก้ไขทันที ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2326 9149

เขตยานนาวา นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนการตรวจพื้นที่ วันที่ 26 มิ.ย. 60 เวลา 09.00-11.00 น. บริเวณ ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ จากปาก ซ.นราธิวาสฯ 30 ถึงแยกตัด ถ.จันทน์ โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารกองพันสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ ร่วมลงพื้นที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทางเท้า ผิวจราจร ระบบการระบายน้ำ ตันไม้ ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ รวมถึงรับฟังปัญหาความเดือดร้อนรำคาญ ข้อเสนอแนะของของประชาชน พร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือที่พบเห็น

-----------------        (ปชส...เขต รายงาน) 

ธนบุรีจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการรักษาความปลอดภัยและการแจ้งเหตุวัตถุต้องสงสัย

นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการรักษาความปลอดภัยและการแจ้งเหตุวัตถุต้องสงสัย โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันภัยด้านความมั่นคง ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาลมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน 233 คน เกี่ยวกับวัตถุระเบิด ประกอบด้วยการสังเกต จดจำ ความรู้เรื่องวัตถุระเบิด ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การแจ้งเหตุ การตรวจค้น และการจับกุม ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายในวันที่ 24 มิ.ย. 60 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงเรียนวัดอินทาราม ถ.เทอดไทย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5607 และ 5608

-----------------        (นิรามัย...เขตธนบุรี รายงาน)

 

ภาษีเจริญและบางซื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เขตภาษีเจริญ นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย ในวันที่ 29 มิ.ย. 60 ณ ชุมชนข้างวัดโตนด จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด ใส่เกลือแกงในจานรองขาตู้ และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618-6619

เขตบางซื่อ นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เวลา 09.00-12.00 น. โดยในวันที่ 28 มิ.ย. 60 ชุมชนแฟลตตำรวจรถไฟบางซื่อ และวันที่ 30 มิ.ย. 60 ชุมชนตรอกตรงข้ามวัดสะพานสูง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2586 9982

-----------------        (ปชส...เขต รายงาน)


 

จตุจักรและยานนาวานัดวันทิ้งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่

เขตจตุจักร นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์ ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่ ในวันที่ 25 มิ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนประชาร่วมใจ 2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยการเก็บขนสิ่งของชิ้นใหญ่ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถให้บริการจัดเก็บได้ จึงขอเชิญชวนประชาชนรวบรวมสิ่งของชิ้นใหญ่ นำมาตั้งวางไว้หน้าอาคารบ้านพักอาศัย เพื่อที่เขตฯ จะเข้าดำเนินการจัดเก็บตามวันและเวลาที่กำหนด สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2511 2658 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง E-mail : raksachatuchak@gmail.com

เขตยานนาวา นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรม นัดเวลาทิ้งเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง โดยเฉพาะการคัดแยกสิ่งของเหลือใช้ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อนของบ้านเมือง ในวันที่ 25 มิ.ย. 60 เวลา 09.00–11.00 น. บริเวณหมู่บ้านศรีปราโมทย์ ถ.นนทรี หรือบริเวณใกล้เคียง จึงขอเชิญชวนประชาชนรวบรวมสิ่งของเหลือใช้ นำมากองไว้บริเวณจุดทิ้งดังกล่าว ซึ่งเขตฯ จะเข้าทำการจัดเก็บในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2294 8778

-----------------        (ปชส...เขต รายงาน)

 

ลาดกระบังชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมหล่อเทียนพรรษา ปี 2560

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560 ในพื้นที่เขตลาดกระบัง จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย 1. บริเวณหน้าตลาดนำชัย ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. – 6 ก.ค. 60 2. บริเวณสำนักงานเขตลาดกระบัง และ 3. บริเวณตลาดกลางร่มเกล้า ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. – 6 ก.ค. 60 ทั้งนี้ การทำบุญหล่อเทียนและการถวายเทียนพรรษานับว่าเป็นประเพณีที่ดีงามสมควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้ช่วยกันรักษาประเพณีนี้ไว้ให้คงอยู่สืบไปชั่วกาลนาน

-----------------        (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

 

มีนบุรีสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ฟรี

นายสว่าง แก้วมณี ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ โดยศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) ร่วมกับ ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี จัดทำ “โครงการจิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ทูลเกล้าถวายฯ” โดยสอนวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุในท้องถิ่น ฟรี หลากหลายรูปแบบให้กับประชาชนทั่วไป ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการถวายความอาลัย และเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  อีกทั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างตั้งใจจริง ด้วยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพระองค์ท่านด้วยตนเอง และยังสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อีกด้วย ผู้สนใจสามารถสมัครและเรียนได้ทันที ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดมีนบุรี (ไม่ต้องใช้เอกสารในการสมัคร) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2540 4375-6

-----------------        (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)


 

ห้วยขวาง จัดกิจกรรม “Bangkok Big cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด”

นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคเอกชนนำโดยศูนย์การค้า SHOW DC ได้จัดกิจกรรม “Bangkok Big cleaning กรุงเทพเมืองสะอาด” โดยกลุ่มกรุงเทพกลางร่วมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ ถ.จตุรทิศ ถ.พระราม 9 (ขาเข้า) และ ถ.เพชรอุทัย (ขาออก) ในวันที่ 24 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้า SHOW DC โดยกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กำหนดจัดสับเปลี่ยนหมุนเวียนในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง ทั้ง 9 เขต อย่างต่อเนื่องตามนโยบาย “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที NOW!” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยภายในกิจกรรม ประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) การพัฒนาทำความสะอาดล้างทางเท้า ผิวจราจร ท่อ ตะแกรงระบายน้ำ ทาสีคันหิน และเครื่องหมายจราจรบนขอบทางเท้าบริเวณ ถ.จตุรทิศ ถ.พระราม 9 (ขาเข้า) และ ถ.เพชรอุทัย (ขาออก) เขตฯ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าของบ้าน ร้านค้า ตลอดจนจิตอาสา รวมพลังกันทำความสะอาดย่านชุมชน การค้า ถนน และคูคลอง สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2275 6786 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-----------------        (ปชส...เขตห้วยขวาง รายงาน)


 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11