BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวสำนักงานเขต

ยานนาวาสร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย

นายก ริช วัชรศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. เปิดเผยว่า การพัฒนาการเมือง การปกครองในระบอบ

อ่านเพิ่มเติม...

 

บางนาจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 3 หลักสูตร

นาย สุวพร เจิมรังษี ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเสริมราย

อ่านเพิ่มเติม...

 

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตบางซื่อ นาย ธัชชัย ลิ้มพิบูลย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด

อ่านเพิ่มเติม...

 

บางพลัดอบรมผู้ค้าและอาสาสมัครดูแลอาหารปลอดภัย

นางสาว สุรีย์ วัชนะประพันธ์ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ กำหนดจัดโครงการกรุงเทพเมืองอาหาร

อ่านเพิ่มเติม...

 

สวนหลวงจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล

นาย พิชัย พิชญเดชะ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ได้จัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล ตามโครงการส่ง

อ่านเพิ่มเติม...

 

บางแคเชิญชวนร่วมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ

นาย ศิวรัตน์ สุวรรณกาศ ผู้อำนวยการเขตบางแค กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ทวีวัฒนาเตือนกำหนดการชำระภาษีประจำปี 2553

นายก ฤษฎา สุขสงวน ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เขต ซึ่งเป็นเจ้าของ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11