BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียน



ข่าวสำนัก

กทม. เตรียมเปิด “สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ” ย่านบางกอกน้อย 2 มี.ค. นี้

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนามอบที่ดินที่ทรงได้รับการน้อมเกล้าถวายจากนายอุ๋ย จันทร์เฉลิม จำนวน 3 ไร่ 16 ตารางวา บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 25 เขตบางกอกน้อย ให้กรุงเทพมหานครจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะ โดยทรงให้อนุรักษ์สภาพภูมิทัศน์เดิมไว้ให้มากที่สุด รวมถึงให้อนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากที่ปลูกอยู่ในพื้นที่เดิม ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 60 ชนิด จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ต้น

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เชิญชมและให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำและเทเบิลเทนนิส

นายสานิตย์ ผดุงศิลป์ ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาว่ายน้ำ “Bangkok Swimming 2017” กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 3-5 มี.ค. 60 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง และกีฬาเทเบิลเทนนิส “Bangkok Table Tennis 2017”

อ่านเพิ่มเติม...

 

สผม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจัดทำผังแม่บทพื้นที่ชุมชนริมคลองรอบกรุงฯ ครั้งที่ 2

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมือง กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์จัดทำผังแม่บทพื้นที่ชุมชนริมคลองรอบกรุงและพื้นที่ต่อเนื่อง ตามโครงการค่าใช้จ่ายปรับปรุงฟื้นฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 ก.พ. 60 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เขตพระนคร เพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาย่าน

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. ดูแลความปลอดภัยในอาหารและน้ำดื่ม บริเวณท้องสนามหลวง

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในการดูแลสุขลักษณะอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพ จึงได้จัดเจ้าหน้าที่จากกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ลงพื้นที่ดูแลและตรวจประเมินสุขลักษณะของสถานที่ปรุงประกอบอาหารในจุดที่ให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม และน้ำดื่มให้กับประชาชนในเต็นท์พักคอย ณ บริเวณสนามหลวงเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม...

 

สวนนงนุช เตรียมพร้อมขุดย้าย ดูแลต้นมะขาม รับงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. แจ้งว่า ตามที่กรมศิลปากรจะดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยการจัดสร้างจะต้องใช้พื้นที่สนามหลวงฝั่งทิศใต้ถึง 2 ใน 3 จึงต้องตัดถนนเส้นใหม่เพื่อใช้เป็นเส้นทางอัญเชิญขบวนพระราชอิสริยยศพระบรมโกศพระบรมศพ ซึ่งจะต้องทำการย้ายต้นมะขาม 44 ต้น ไปยังสถานที่เหมาะสมนั้น ซึ่งวันที่ 15 ก.พ. 60

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เปิดตัวแผนยุทธศาสตร์ รับมือการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯ วันที่ 16 ก.พ. นี้

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ และมูลนิธิ 100 Resilient Cities เปิดตัวแผนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานคร (Bangkok Resilience Strategy) ซึ่งปัจจุบัน กรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งจากการภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของเมืองในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม...

 

สพข.จัดอบรมกฎหมายปกครองและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ


(9 ก.พ. 60) นางสาวอำไพ สินสถาพรพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ทางสถาบันฯได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองที่ใช้ในการปฏิบัติข้าราชการ และโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองที่ใช้ในการปฏิบัติข้าราชการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายหลักการของกฎหมายปกครองได้และนำหลักการของกฎหมายปกครองไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วม

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11