BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวสำนัก

สำนักการโยธา กทม. แจ้งผลการให้บริการของหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. (BEST)

(3 เม.ย. 60) นายพินิต เลิศอุดมธนา รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. แจ้งว่า จากการรวบรวมผลการดำเนินงานของหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. (BEST) ตั้งแต่วันที่ 10–16 มี.ค. 60 ของทุกสำนักงานเขต ปรากฏว่า เรื่องที่รับแจ้งเข้ามามีจำนวนทั้งหมด 116 เรื่อง โดยสามารถเข้าถึงสถานที่ภายใน 1 ชม. จำนวน 96 เรื่อง หรือร้อยละ 83 และสามารถแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นทั้ง 116 เรื่อง โดยแบ่งระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาที่เสร็จสิ้น ภายใน 1 ชม. จำนวน 57 เรื่อง หรือร้อยละ 49 ภายใน 3 ชม. จำนวน 59 เรื่อง หรือร้อยละ 51 และภายใน 1 วัน

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เดินหน้านโยบายดูแลคุณภาพชีวิต ใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์ดินสอร่วมดูแลผู้ป่วย

(3 เม.ย. 60) นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. เป็นประธานการเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ครบรอบ 18 ปี และเปิดหอผู้ป่วยชีวาภิบาลเพื่อให้บริการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องภายหลังสิ้นสุดการรักษาเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนกลับไปดูแลต่อที่บ้าน ซึ่งการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจรนี้มีนวัตกรรมหุ่นยนต์ดินสอ ที่จะคอยสอดส่องเฝ้าดูผู้สูงอายุตลอดเวลา สามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณชีพของผู้ป่วย แจ้งเตือนเรียกแพทย์ฉุกเฉินได้ทันท่วงที

อ่านเพิ่มเติม...

 

สสล. เปิดอบรมความรู้ด้านการเกษตร สำหรับประชาชน ฟรี!

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า สำนักสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการอบรมวิชาการเกษตรสำหรับประชาชนอย่าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ การดูแลรักษาต้นไม้อย่างถูกต้อง เป็นการสร้างเสริมทักษะด้านการเกษตรด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ที่สามารถนำไปสร้างรายได้และสร้างอาชีพได้อีกด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน รวมถึงผู้นำเกษตรกรผู้ปฏิบัติงานจริงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมส่งเสริมการเกษตร ชมรมกระบองเพชรและไม้อวบน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมให้ความรู้

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. แจงสะพานข้ามแยกอโศก-พระราม 9 แข็งแรงรับน้ำหนักได้ปลอดภัย

นายธิติ ทรงเจริญกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา กทม. ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ภาพสะพานข้ามแยกอโศก-พระราม 9 ในโซเชียลมีเดีย พร้อมระบุข้อความว่า “สภาพโครงสร้างเหล็กชั้นทางของสะพานข้ามแยกอโศก-พระราม 9 ต่อเนื่องแยก อ.ส.ม.ท. เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 60 ดูจากสภาพแล้ว แนวที่ผุพังอยู่ระหว่างชั้น Deck ทั้งสองฝั่ง ซึ่งโดนน้ำฝนตลอดปี ผุพังจนไม่สามารถรับแรงอะไรได้แล้ว ทิ้งตัวรอวันร่วงหล่นลงมาทำร้ายประชาชน ส่วนผิวทางทั้งสองฝั่งนั้น ดูภายนอกแล้วผุพังไม่มากเท่าแนวกลาง

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. หารือรูปแบบและขอบเขตการจัดเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. แจ้งว่า เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ที่ผ่านมา สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2557–2560) ระยะสิ้นสุดแผน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2557–2560) ระยะสิ้นสุดแผน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

 

ปรับค่าโดยสาร BTS ส่วนต่อขยาย 2 เส้นทาง เริ่ม 1 เม.ย. นี้


(31 มี.ค. 60) นายสุธน อาณากุล รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าโดยสารโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตอนที่ 1 ช่วงสถานีอ่อนนุช-แบริ่ง ระยะทาง 5.25 กิโลเมตร จำนวน 5 สถานี และส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ 2 จากสถานีวงเวียนใหญ่-บางหว้า ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร จำนวน 4 สถานี

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชุมใหญ่สมาคมข้าราชการและลูกจ้างกทม. ปี 60 มอบเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดและสงเคราะห์ศพแก่สมาชิก

(29 มี.ค. 60) นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะนายกสมาคมข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการ บริหารและสมาชิกสมาคม เข้าร่วมประชุม ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ศพแก่สมาชิกสมาคมฯ จำนวน 15 รายๆ ละ 2,000 บาท และมอบเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดแก่สมาชิกสมาคมฯ จำนวน 5 รายๆ ละ 500 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11