BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวสำนัก

สผม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจัดทำผังแม่บทพื้นที่ชุมชนริมคลองรอบกรุงฯ ครั้งที่ 3

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมืองจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำผังแม่บทพื้นที่ชุมชนริมคลองรอบกรุงและพื้นที่ต่อเนื่อง ครั้งที่ 3 ตามโครงการค่าใช้จ่ายปรับปรุงฟื้นฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 เม.ย. 60 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ศาลาว่าการกทม. เพื่อการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง ที่มีศักยภาพจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิต ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม.คัดเลือกนักฟุตบอลเยาวชนเตรียมสู้ศึกสตูร์เชอร์คัพที่สวีเดน(22 เม.ย. 60) นางชนัญยา  จาดชนบท  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร   ดำเนินการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ สตูร์เซอร์คัพ 2017 ณ ราชอาณาจักรสวีเดน ระหว่างวันที่  1-10 กรกฎาคม 2560 จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ ฟุตบอลชาย ประเภท 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ฟุตบอลหญิง ประเภท 11 คน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และฟุตบอลหญิง ประเภท 11 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี โดยกรุงเทพมหานครดำเนินการคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนจากนักเรียนโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนในสังกัดเพื่อเป็นตัวแทน ระหว่างวันที่ 22-23 เม.ย. 60 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ทั้ง 3 รุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

 

สผม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ศูนย์กลางกรุงเทพฯ แห่งใหม่ ศูนย์พหลโยธิน”

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนทางรางซึ่งได้ดำเนินการตามแผนการพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 10 สายทาง ระยะทางรวม 464 กิโลเมตร โดยเฉพาะการก่อสร้างศูนย์พหลโยธินที่เป็นศูนย์กลางเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สำคัญ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2561 ด้วยการเชื่อมโยงระบบคมนาคมทางรางที่สำคัญหลายสาย และจะมีประชากรเข้าออกศูนย์คมนาคมดังกล่าวเป็นจำนวนมหาศาลในแต่ละวัน

อ่านเพิ่มเติม...

 

โรงรับจำนำกทม. ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอดเดือน เม.ย. นี้

น.ส.วราภรณ์ จันทร์เพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร สายคลังและพัสดุ สธก. แจ้งว่า สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) จะดำเนินการนำทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประเภททองคำ นาก เงิน เพชร พลอยรูปพรรณ พระเลี่ยมหรืออัญมณีอื่น และประเภทเบ็ดเตล็ด ผู้สนใจร่วมการประมูลสามารถเข้าร่วมการประมูลทรัพย์หลุดจำนำ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา และชำระเงินด้วยเงินสด ณ ห้องประมูลทรัพย์หลุดจำนำ สำนักงานสถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

 

สผม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “รถไฟฟ้ากับระบบชุมชนเดิมในย่านฝั่งธน” 21 เม.ย. นี้

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนทางราง ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนการพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 10 สายทาง ระยะทางรวม 464 กิโลเมตร ทั้งในฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี เช่น บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนเพชรเกษม และถนนราชพฤกษ์ ส่งผลให้เกิดการกระจายตัวของการพัฒนาไปตามแนวสายทาง โดยเฉพาะบริเวณที่มีสถานีของระบบขนส่งทางรางหลายสายมาบรรจบกัน (Intermodal) เช่น ย่านวงเวียนใหญ่ ย่านบางหว้า และย่านตลิ่งชัน เป็นต้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

50 เขต ร่วมจัดงานสงกรานต์ กทม. ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วอนผู้จำหน่ายและผู้บริโภคปฏิบัติตามอ

(10 เม.ย. 60) นายสุนทร สุนทรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอนามัย แจ้งว่า สำนักอนามัย โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ได้กำหนดมาตรการและแนวทางให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จัดงานสงกรานต์ กทม. ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2560 ปฏิบัติตาม ดังนี้ 1.คัดเลือกพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ กทม. ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2.จัดทำประกาศสำนักงานเขต เรื่อง มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ กทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 

สถานพยาบาลนอกสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงเพิ่มอีก 1 แห่ง 10 เม.ย. นี้

(5 เม.ย. 60) นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักการคลั แจ้งว่า สถานพยาบาลนอกสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิของกรุงเทพมหานครเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยเริ่มให้บริการในระบบเบิกจ่ายตรงได้ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 60 เป็นต้นไป โดยขณะนี้มีสถานพยาบาลราชการที่เข้าร่วมโครงการฯแล้ว จำนวน 647 แห่ง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง โทร. 0 2224 0486 ต่อ 1187

------------------------- (นักบุญ...กปส.รายงาน)

 


 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11