BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวสำนัก

สผม. ประชุมรับฟังความคิดเห็นจัดทำมาตรการสำหรับการจัดการระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่ กทม.

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทและมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับการจัดการระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดทำแผนแม่บทและมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับระบบการจัดการโลจิสติกส์ รวมทั้งมีแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อการรองรับการเติบโตของระบบโลจิสติกส์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมือง จึงได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนแม่บทและมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับระบบการจัดการโลจิสติกส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 150 คน ในวันที่ 27 มิ.ย. 60 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี ทั้งนี้เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาประกอบการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ต่อไป

----------------- (อดิศัย...สผม. รายงาน)


 

กรุงเทพมหานครห่วงใยสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม แนะกำจัดยาที่หมดอายุอย่างถูกต้องเหมาะสม

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการใช้ยาตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องจากปัจจุบันยาเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาอาการเจ็บป่วย แต่บางครั้งยาก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้หากใช้ยาไม่ถูกต้องเหมาะสม เนื่องจากผู้ป่วยได้รับยาจากโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขแล้วกินไม่หมด ทำให้มียาสะสมไว้ที่บ้านเกินความจำเป็นจนทำให้ยาเสื่อมสภาพและหมดอายุในที่สุด ซึ่งประชาชนบางรายอาจนำยาดังกล่าวไปใช้ต่อโดยไม่รู้ หรือนำไปทิ้งลงถังขยะหรือตามแหล่งน้ำธรรมชาติส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะที่อาจก่อให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา รวมทั้งยาฮอร์โมนและยาคุมกำเนิด ซึ่งมีคุณสมบัติคงสภาพ ทนทาน ฤทธิ์ของยาจะไม่ถูกทำลายด้วยระบบกรองน้ำ ระบบผลิตน้ำประปา หรือระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนั้นจึงก่อให้เกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้ สำนักอนามัย โดยกองเภสัชกรรม จึงร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองแผนงานและวิชาการ ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักการแพทย์ และสำนักสิ่งแวดล้อมจัดทำแนวทางปฏิบัติ/การบริหารจัดการการกำจัดยาที่หมดอายุจากบ้านเรือนประชาชนอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นรูปธรรมและเป็นเครือข่ายต้นแบบ ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัยจึงขอเชิญชวนประชาชนนำยาเม็ดและยาแคปซูลที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุแล้วไปทิ้งที่ห้องยาของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยทั้ง 68 แห่ง โดยจะจัดวางถังขยะอันตรายสำหรับรวบรวมยาเพื่อนำไปกำจัดต่อไป ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย โทร. 0 2580 8782 ในวันและเวลาราชการ

----------------- (ปชส...สนอ. รายงาน)


 

ขอเชิญร่วมสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารบริการทางวิชาการและสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วันที่ 4-5 ก.ค. นี้ ที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ผศ.ดร.สาระ มุขดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนามหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางคกูร” เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารบริการทางวิชาการและสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมี รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นประธานจัดงานฝ่ายฆราวาส และสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เป็นประธานที่ปรึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางคกูร และเพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดสร้างอาคารบริการทางวิชาการและสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งจะเป็นอาคารเรียนรวมของนักศึกษาต่อไปในอนาคต อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในโอกาสพระราชสมภพของพระองค์ในเดือนกรกฎาคมนี้อย่างพร้อมเพรียงกันในวันที่ 4-5 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.

ผศ.ดร.สาระ กล่าวว่า กิจกรรมเทศนามหาชาติมีทั้งหมด 13 กัณฑ์ กำหนดการจัดงานเป็นระยะเวลา 2 วัน โดยประชาชนทั่วไป องค์กร หรือหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมฟังเทศนามหาชาติ เพื่ออานิสงส์ในการเสริมสร้างบารมีให้กับตนเอง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว นอกจากนี้ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดสร้างอาคารดังกล่าว ได้ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2668 9882

----------------- (ทิพพาภรณ์...กปส./ณิชชา...ม.นวมินทราธิราช รายงาน)


 

กทม.รับสมัครประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว แจ้งว่า สำนักฯได้จัดโครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักและซาบซึ้งในพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนใช้ดนตรีเป็นสื่อในการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากปัญหาสังคมและยาเสพติด ในระหว่างเดือน พ.ค. – ก.ค. 60 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เขตพระนคร

เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 60 ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หรือโทร. 098-258-3542 โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์มาที่ “กองประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์” เลขที่ 55/112 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 อาคารระบายน้ำ ชั้น 5 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร 0-2246-0287 ในวันและเวลาราชการ

------------------------------------ (นักบุญ...กปส.รายงาน)


 

กทม. กำหนดหลักเกณฑ์สอบบรรจุใหม่ เริ่มใช้ 1 ก.ค. 60

นายสมภาคย์ สุขอนันต์ หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) แจ้งว่า สำนักฯ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นใหม่แทนหลักเกณฑ์เดิมที่ใช้ในปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 60 เป็นต้นไป ดังนี้ ให้มีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค.ก) ก่อน ซึ่งผู้สอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัด ภาค ก. ไม่มีผลเป็นคะแนน แต่ใช้เกณฑ์ ผ่าน-ไม่ผ่าน และสามารถนำไปใช้สมัครสอบแข่งขันเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เมื่อมีประกาศรับสมัครสอบ แข่งขัน ผู้ที่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. สามารถนำมายื่นได้เช่นกัน

นอกจากนี้ได้กำหนดให้มีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษไว้ในการสอบเพื่อวัดภาค ก. สำหรับผู้เข้าสอบ ภาค ก. ที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP), TOEIC, IELTS, CU TEP หรือ TU GET ตามเงื่อนไขที่ ก.ก. กำหนด หรือผลการทดสอบจากสถาบันอื่นตามที่ ก.พ. รับรอง หรือตามที่ ก.ก. กำหนด ให้ถือเสมือนว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ

กรณีการสอบแข่งขันเพื่อวัดภาค ข. และภาค ค. เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่รับสมัครและเป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดภาค ก. ของกรุงเทพมหานคร หรือเป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. จึงจะมีสิทธิสมัครสอบ ทั้งนี้ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkok.go.th/csc หรือสอบถามโทร. 0 2225 6894 ต่อ 1168

----------------- (นักบุญ...กปส. รายงาน)


 

กทม.จัดกิจกรรมย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4นายเฉลิมพล  โชตินุชิต  ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม.
แจ้งว่า สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยกองการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมตามนโยบายวิถีพอเพียงของ พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในภารกิจ ย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 ตอน "ฟื้นคลองบางลำพู คูพระนคร" เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยการเดินเท้าเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมือง ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญของย่านบางลำพู และรับฟังความสำคัญของพื้นที่ตลอดริมคลองบางลำพูตั้งแต่ป้อมพระสุเมรุ วัดสังเวชวิศยาราม มูลนิธิดุริยประณีต พิพิธบางลำพู มัสยิดจักรพงษ์ สะพานฮงอุทิศ ย่านวันชาติ วัดบวรนิเวศวิหาร ศาลเจ้าพ่อหนู ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร้านเครื่องถมไทยนคร และวัดปรินายกให้แก่ คณาจารย์ มัคคุเทศก์อิสระ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชน จำนวนกว่า 50 คน โดยได้รับเกรียติจากวิทยากรท้องถิ่นและบุคคลสำคัญในพื้นที่ อาทิ คุณอรศี ศิลปี (ป้านิต) ประธานประชาคมบางลำพู  และนายสิทธิชัย ผลหิตตานนท์ ประธานประชาคมพื้นฟูวัฒนธรรมย่านบางลำพู และผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสังคม เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีนายธวัชชัย จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยว นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร และผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม
------------
 

สำนักอนามัย ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้มแด่ผู้สูงวัย

(31 พ.ค. 60) นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มักพบปัญหาสุขภาพในช่องปากและฟัน ซึ่งจะส่งผลต่อการบดเคี้ยว ภาวะโภชนาการ การออกเสียง ตลอดจนทำให้สูญเสียความมั่นใจ ดังนั้นผู้สูงอายุควรดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากและฟัน โดยหมั่นทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดอาหารที่มีรสหวานหรือเหนียวติดฟัน หลีกเลี่ยงชา กาแฟ น้ำอัดลม และควรพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11