BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนปรับปรุงภูมิทัศน์ ถ.วิภาวดีรังสิตทั้งเส้นตั้งแต่ดินแดงถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

ส.ก.ไพฑูรย์ ร่วมหลายหน่วยงานผนึกกำลัง ปรับปรุงถนนวิภาวดีทั้งเส้น ตั้งแต่ดินแดงถึง อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เพื่อเป็นให้เกิดความสวยงามเป็นหน้าตาของกรุงเทพมหานคร ต้อนรับแขกผู้มาเยือน

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รับผิดชอบเขตดอนเมือง และหลักสี่ ประชุมร่วมประชุม สำนักงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง สำนักการระบายน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แขวงการทาง การรถไฟ ตำรวจวิภาวดี สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง การไฟฟ้านครหลวง และท่าอากาศยานกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการปรับปรุงถนนวิภาวดี ทั้งเส้นตั้งแต่ดินแดงถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมื่อ 31 พ.ค. ที่ผ่านมา ณ สำนักงานเขตดอนเมือง โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องมีปรับปรุงถนนวิภาวดีรังสิตเนื่องจากเป็นถนนสายหลักที่ประชาชนใช้สัญจรไปทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางไปเส้นทางอื่นๆ ได้ด้วย มีท่าอากาศยานนานาชาติในเขตดอนเมือง ชาวต่างประเทศต้องผ่านเส้นทางนี้ รวมทั้งศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะในเขตหลักสี่ ในเขตจตุจักรมีศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และมีบุคคลสำคัญจากต่างประเทศมาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอ ถนนวิภาวดีรังสิตจึงเป็นหน้าตาของประเทศ การปรับปรุงครั้งนี้กรุงเทพมหานครใช้งบประมาณดำเนินการ 16 ล้านบาท ในส่วนของแขวงการทางที่ประชุมขอให้ปรับปรุงแบริเออร์เกาะกลางถนนให้เป็นเส้นตรงเป็นระเบียบ ซึ่งแขวงการทางรับจะไปพิจารณาดำเนินการ

นายไพฑูรย์ กล่าว่าว่า ในเรื่องน้ำท่วมผิวถนน ตนได้ประสานงานกันระหว่างสำนักงานเขตและการท่าอากาศยานฯ เพราะต้องผันน้ำออกมาเมื่อฝนตก สำนักการระบายน้ำตั้งเครื่องสูบน้ำสูบลงคลองเปรมประชากร ขณะนี้ได้จัดทำระบบการระบายน้ำเสร็จแล้วตามสมควร ในส่วนภูมิทัศน์ริมทางรถไฟจะต้องปรับปรุงโดยปลูกไม้ดอกให้สวยงามทั้ง 3 เขตจะปลูกต้นทองอุไรตลอดแนวเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในโครงการทำดีเพื่อพ่อโดยประชาชนมีส่วนร่วมบริจาค สำหรับการรถไฟฯ จะนำหมอนรถไฟออกจากข้างทางรถไฟเพื่อให้การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นไปอย่างสวยงาม นอกจากนี้ได้หารือในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปโดยความเรียบร้อย หลังจากได้ข้อตกลงในความร่วมมือเพื่อให้หน่วยงานมีเวลาดำเนินการ และนัดประชุมสองเดือนต่อครั้งเพื่อติดตามผลการดำเนินงานต่อไป

----------------- (วัฒนา...ทีมข่าวสภากทม. รายงาน)


 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11