BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนคณะอนุกรรมการฯ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สภากทม. ติดตามการก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9


(6 มิ.ย. 60) เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเขตทุ่งครุ : นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว สภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมและลงพื้นที่ เพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตทุ่งครุ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ฝั่งธนบุรี อีกทั้งติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน)

โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ พล.อ.คนินทร วงศาโรจน์ พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ และคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


นายสุทธิชัย กล่าวว่า เขตทุ่งครุมีการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสวนหย่อมในหลายพื้นที่ อาทิ สวนหย่อมพุทธบูชา 36 สวนหย่อมธนบุรีรมย์ ซึ่งเดิมเป็นจุดผ่อนผัน ปัจจุบันถูกปรับปรุงให้น่ามองยิ่งขึ้น สวนประชาอุทิศ สวนริมคลองบางมด สวนดาดฟ้า และสวนศูนย์การเรียนรู้ซึ่งแบ่งที่จอดรถขยะของเขตมาทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ เปิดให้ประชาชนมาศึกษา นอกจากนี้ยังฝากให้สำนักงานเขตทุ่งครุช่วยดูแลอายุของต้นไม้ ไม่ให้มีการหักโค่น จนอาจทำให้เกิดเหตุไม่คาดฝัน พร้อมกันนี้คณะอนุกรรมการฯ ยังได้แนะนำให้เขตฯ ปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศ

สำหรับการติดตามการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน) “สวน 9 เนิน เดินตามรอยพ่อ” ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 366.5 ล้านบาท ขณะนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบงานโครงสร้างของอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ทางที่ปรึกษาฯ ต้องปรับเปลี่ยนทางเทคนิคเพื่อให้เกิดความเหมาะสม มีความคืบหน้ารวม 60% ณ วันที่ 14 พ.ค. 60 ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาใหม่bซึ่งรูปแบบของสวนฯ เป็นการนำโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาก่อสร้าง อาทิ 1. โครงการแก้มลิง 2. โครงการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 3. โครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 4. พระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่า 5. โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดิน 6. โครงการปลูกพืชพลังงาน 7. โครงการเกษตรผสมผสาน 8. โครงการเกษตรปราณีต และ 9. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

----------------- (วัฒนา...ทีมข่าวสภากทม. รายงาน)


 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11