BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวสภา กทม.

คณะกรรมการฯรักษาความสะอาดฯ สภากทม.ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาร้องเรียนเขตวังทองหลาง


ที่สำนักงานเขตวังทองหลาง วันนี้ (5 มิ.ย.60) เวลา 10.00 น.นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ประธานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม สภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมและลงพื้นที่แก้ไขปัญหาร้องเรียนของประชาชน ในเขตวังทองหลาง โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ พล.อ.คนินทร วงศาโรจน์ พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประชาชนผู้

เดือดร้อน ร่วมถึงผู้ประกอบการ บ.มุ่งมั่นวัฒนา จำกัดและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ประธานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม สภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่าในการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมลภาวะของโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ไม้บริเวณซอยลาดพร้าว 80 แยก 18 และติดตามการเก็บขน การกำจัดมูลฝอยในพื้นที่ชุมชน พร้อมทั้งสอบถามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังได้สอบถามเขตฯในเรื่องแนวทางการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการพัฒนาที่สาธารณะหรือที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขตให้เป็นพื้นที่สีเขียว หรือเป็นพื้นที่รับน้ำ (แก้มลิง)

นายชยาวุธ กล่าวว่า สำหรับเรื่องร้องเรียนซึ่งเป็นโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ ซึ่งประชาชนที่อยู่ในซอยลาดพร้าว 80 ร้องเรียนได้รับผลกระทบในเรื่องของมลภาวะ เสียง กลิ่น น้ำเสียและขยะ เนื่องจากผู้ร้องได้ร้องเรียนมาเป็นห้วงระยะเวลาตั้ง ปี 2558 ถึงปี 2560 โดยสำนักงานเขตวังทองหลางได้เข้าไปตักเตือนและออกคำสั่งให้ดำเนินการตามใบอนุญาต ตามกฏหมายเป็นระยะๆเช่นกัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่ผู้ร้องเรียนยังคงเห็นแย้งต่อการชี้แจงและการแก้ไขของเขต ซึ่งคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม สภากรุงเทพมหานคร จะได้เป็นคนกลางในการแก้ไขให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ร้องเรียนต่อไป

"นอกจากนี้ คณะกรรมการฯยังได้มอบนโยบาย ให้เขตสำรวจพื้นที่สาธารณะ ที่รกร้างว่างเปล่า ไม่ให้ประชาชนนำขยะมาทิ้ง หากมีการทิ้งต้องดำเนินการตามกฏหมายอย่างเด็ดขาด ซึ่งปัญหาการขาดวินัยในการทิ้งขยะของประชาชน อาจส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมตามมา" นายชยาวุธกล่าว

.................
วัฒนา ข่าวกปส./สภากทม.รายงาน


 

สภากทม.นำผู้แทนจังหวัดฟุกุโอกะ เข้าพบรองนายกฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร หารือการตั้งกงสุลใหญ่ไทย ณ จังหวัดฟุกุโอกะที่ทำเนียบรัฐบาลไทย วันนี้ (30 พ.ค.60) เวลา 15.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง นำนาย Akira Higuchi ประธานสภาจังหวักฟุกุโอกะ ซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 พร้อมคณะสมาชิกสภาจังหวัดฟุกุโอกะและประธานสมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย – ญี่ปุ่น แห่งจังหวัดฟุกุโอกะ เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังข้อเสนอขอให้พิจารณาจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ของประเทศไทยในจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งเมื่อวันที่ 17 ต.ค.59 ที่ผ่านมา คณะผู้แทนจากจังหวัดฟุกุโอกะ ได้เข้าพบแล้วครั้งหนึ่ง จึงเป็นการมาติดตามเรื่องฯ เนื่องจากการจัดตั้งกงสุลใหญ่ไทย ณ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นนั้น มีหลายขั้นตอน โดยมีพลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ พลเอกโกญจนาท จุณณะภาค  ประธานคณะกรรมการโยธา และผังเมือง พลตำรวจโท พลบูรณ์ ชำนาญกูล คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย    นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์  คณะกรรมการโยธา และผังเมือง  นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร น.ส.สาธิตา ชูติกาญจน์ ผู้ช่วยเลขานุการสภากทม และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าเยี่ยมคาราวะ

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าจากการรายงานของ นายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่าการเตรียมการจัดตั้งกงสุลใหญ่ไทย ณ จังหวัดฟุกุโอกะ นั้นขณะนี้ ขั้นตอนอยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายไทย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ กำลังดูเรื่องอัตรากำลังพล งบประมาณโดยกำลังประสานกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
พลเอก ธนะศักดิ์ กล่าวอีกว่า โดยส่วนตัวเห็นด้วย และให้การสนับสนุนซึ่งได้พูดคุยกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี แล้วเห็นว่าสมควรจัดตั้งกงสุลใหญ่ไทยใน ฟุกุโอกะอย่างยิ่ง เพราะไทยและญี่ปุ่นมีความสนิทสนมกัน มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น มีความร่วมมือกันตลอดมาทั้งในด้านเทคโนโลยี่ และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ยืนยันจะพยายามติดตามให้เร็วที่สุดและแจ้งข่าวไปยังท่าน
................
วัฒนา ข่าวกปส./สภากทม.รายงาน
 

สภากทม.ต้อนรับคณะข้าราชการจีน สมาคมศิลปวัฒนธรรม ไทย-จีน สานสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจเมือง


(25 พ.ค. 60) เวลา 10.30 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง นายพรชัย เทพปัญญา และ นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจเมืองและด้านการศึกษากับคณะข้าราชการจีน สมาคมศิลปวัฒนธรรม ไทย-จีน นำโดยนายซีหัว เด็ง ผู้อำนวยการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศสภาแห่งรัฐ และคณะฯ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 12 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและเยี่ยมชมสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชั้น 3 ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภามหานครอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เยือนสภากทม. ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง


ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร (23 พ.ค. 60) เวลา 14.00 น. : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร และคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายเจแกล วอน ยัง ประธานสภามหานครอินชอนและคณะ จากสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสเยือนสภากรุงเทพมหานคร ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง ระหว่างวันที่ 22–26 พ.ค. 60 ซึ่งสภากทม. กับสภาเมืองอินชอน ได้มีการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์กันมายาวนานกว่า 10 ปี จากนั้นเวลา 15.00 น. ประธานสภามหานครอินชอนและคณะ ได้เข้าพบนางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างกัน

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประธานคณะฯกิจการสภากทม.ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสภาอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ วันนี้( 22 พ.ค.60) เวลา 14.30 น. พล.ท.โชติภณ จันทร์อยู่ประธานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายเจแกล วอน ยัง ประธานสภามหานครอินชอนและคณะฯ สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสเยือนสภากรุงเทพมหานคร ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง โดยมีนายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายธรรมรัตน์ มุกมีค่า เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ

……………………….
วัฒนา..ข่าวกปส/สภากทม..รายงาน
 

อบต.โคกขมิ้น จ.บุรีรัมย์ ศึกษาดูงานฝ่ายนิติบัญญัติกทม.นำไปเป็นต้นแบบการบริหารงานท้องถิ่น

(22 พ.ค. 60) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายมานพ จูประโคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้แทน ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการ จำนวน 50 คนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงานการปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายนิติบัญญัติกทม. และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงาน โดยมี พล.ต.โชติภณ จันทร์อยู่ ประธานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภากทม. ชั้น 3 ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากทม. จัดสัมมนา กทม. - นนทบุรี จุดประกายแก้ปัญหาพื้นที่รอยต่อร่วมกัน


ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า การอภิปรายในหัวข้อ “การบูรณาการความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในงานสัมมนาบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปริมณฑลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่นจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดยสภากรุงเทพมหานคร ในวันที่ 4 พ.ค. 60 มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหารอยต่อระหว่างกรุงเทพฯ และนนทบุรี โดยสภากทม. จะรับหน้าที่ไปประสานกับฝ่ายบริหาร กทม. เพื่อให้ความร่วมมือนี้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมตั้งวงพูดคุยหาวิธี ดำเนินการต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11