BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวสภา กทม.

สภากทม. เสนอแนะขุดลอกเจ้าพระยาแก้ปัญหาน้ำเอ่อล้น และเร่งระบายน้ำออกอ่าวไทย


(14 พ.ย. 59) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล ในฐานะประธานคณะกรรมการปกครองและรักษาความสงบและระเบียบเรียบร้อย สภารุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมติดตามโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All) โดยมีผู้บริหาร ฝ่ายโยธา ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตพระนคร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาคมบางลำพู ตัวแทนชุมชนเทวราชกุญชร ตัวแทนชุมชนที่ได้รับผลกระทบฝั่งพระนคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมชี้แจง ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพระนคร จากนั้นได้ลงพื้นที่บริเวณชุมชนวัดเทวราชกุญชร เพื่อตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ

อ่านเพิ่มเติม...

 

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนฯ สภากทม. ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนฝึกอาชีพกทม.

(7 พ.ย. 59) เวลา 10.00 น. พล.ต.สุทธิชัย วงศ์บุบผา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาศึกษาปัญหาของโรงเรียนฝึกอาชีพ อาทร สังขะวัฒนะ สำนักงานเขตทุ่งครุ และคลองเตยซึ่งคณะกรรมการฯ ต้องการให้โรงเรียนฝึกอาชีพที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานคร ใช้มาตรฐานเดียวกัน เครื่องมือในการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าทันสมัยปริมาณครูผู้สอนให้เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน ระบบความก้าวหน้าของบุคลากรเรื่องอื่นๆเพื่อเสนอสภากรุงเทพมหานครและส่งผลการศึกษาให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นคณะกรรมการฯประกอบด้วย นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ พล.ท.โชติภณ จันทร์อยู่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 สภากรุงเทพมหานคร

-----------------                   (วัฒนา...ทีมข่าวสภากทม. รายงาน)

 

สภากทม. ติดตามผลการทดลองเดินเรือคลองผดุงกรุงเกษมจากท่าหัวลำโพงถึงท่าตลาดเทวราช

(27 ต.ค. 59) เวลา 10.00 น. พลตำรวจโทธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง รองประธานคณะกรรมการการจราจรขนส่งและการระบายน้ำ สภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจโครงการเดินเรือคลองผดุงกรุงเกษม เชื่อมต่อการเดินทางจากท่าเรือหัวลำโพงถึงท่าเรือเทเวศร์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรขนส่ง กรุงเทพมหานคร ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากทม. แนะให้ผู้บริหารกทม. จัดมาตรการควบคุมดูแลคนต่างด้าวอย่างจริงจัง

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานครสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 4) ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากทม. ตั้ง คกก.สามัญศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแม่น้ำ คู คลอง

(26 ต.ค. 59) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดประชุม สภากรุงเทพมหานครสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 4) โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะสมาชิก สภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากทม.ตรวจดูความพร้อมบ้านอิ่มใจ แม้นศรี เพื่อเป็นที่พักรองรับประชาชนที่มาถวายอาลัยพระบรมศพฯ

(21ต.ค.59) เวลา 09.30 น. พล.ต.สุทธิชัย วงศ์บุบผา สมาชิกสภากทม. ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม สภากทม. พร้อมคณะกรรมการฯ ประชุมและลงพื้นที่ติดตามความพร้อมบ้านอิ่มใจ แยกแม้นศรี ในการรองรับประชาชนพักค้างระหว่างเดินทางมาถวายความอาลัยพระบรมศพ โดยมีผู้แทน สำนักพัฒนาและสังคม กทม. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมชี้แจง ณ บ้านอิ่มใจ แยกแม้นศรี

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากทม. จี้ให้ผู้บริหารเร่งจัดการโครงการโรงพยาบาล 2 ระบบ ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

(19 ต.ค. 59) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดประชุม สภากรุงเทพมหานครสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 3) โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะสมาชิก สภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11