BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวสภา กทม.

สภากทม.รับคณะยุวทูตเมืองยาชิโย กระชับความสัมพันธ์การเเลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

(26 มี.ค.60) เวลา11.00น. : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Shuichi Akiba นายกเทศมนตรีเมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น และคณะยุวทูตเมืองยาชิโย จำนวน 10 คน ซึ่งคณะนี้เป็นรุ่นที่ 28 ตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศระหว่างกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยกับเมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น และเพื่อพัฒนาการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างเมืองทั้งสอง โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักศึกษา สำนักงานเลขานุการสภากทม.และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภากทม. ชั้น 3 ศาลาว่าการกทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากทม. เห็นชอบให้ผู้บริหารตั้งศูนย์ประชารัฐกทม. บูรณาการแก้ไขปัญหารวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

(25 ม.ค. 60) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากทม. แนะจัดอาหารที่มีคุณภาพและเพียงพอแก่นักเรียนกีฬากทม.

(18 ม.ค. 60) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

 

เห็นชอบให้ คกก.วิสามัญฯ ขยายเวลาพิจารณาด้านจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อีก 120 วัน

(18 ม.ค. 60) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการดำเนินการด้านจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (กรุงเทพมหานคร) เป็นเวลา 120 วัน

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประธานสภากทม. แนะเด็กๆ เป็นคนดีได้ เริ่มจากรักสามัคคีกับเพื่อนฝูงมิตรสหาย


(13 ม.ค. 60) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยสมาชิกกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับและโอวาทแก่ผู้แทนนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชั้น 3 ศาลาว่าการกทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 

มท.1 มอบนโยบาย พร้อมชมเชยการปฏิบัติงานของสภากทม.และฝ่ายบริหาร

(11 ม.ค. 60) ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พล.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเดินทางมามอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่แก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้ว่าฯกทม. ชี้การแต่งตั้งและย้าย ขรก. ใช้หลักอาวุโสและความสามารถเป็นหลัก เตรียมตั้งหัวหน้าฝ่าย226 ตำแหน่ง ภายในเดือน ก.พ. นี้

(4 ม.ค. 60) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ในที่ประชุมนายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้ยื่นกระทู้ถามสดเรื่องขอทราบหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและย้ายข้าราชการ เนื่องด้วยการบริหารการจัดบริการให้แก่ประชาชนต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อน หากมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการแต่งตั้งและการย้าย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถวางแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11