BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวสภา กทม.

สภาเห็นชอบตั้ง 15 คกก.สามัญฯพิจารณาเงินรายจ่ายเพิ่มเติม ใน ปี60 วงเงิน 2,654 ล้านบาท

(15 ก.พ. 60) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 5) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภาจังหวัดไอจิ เยือนสภากทม. เดินหน้าขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว

(14 ก.พ. 60) เวลา 11.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร  ให้การต้อนรับนายชินจิ อิวามูระ ประธานพันธมิตรเพื่อมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย สมาชิกสภาจังหวัดไอจิ จากพรรค Liberal Democratic และคณะสมาชิกสภาจังหวัดไอจิจากพรรค Liberal Democratic จำนวน 23 คน ในโอกาสเยี่ยมคาราวะและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมีสมาชิกสภากทม. ผู้บริหารสำนักเลขานุการสภากทม. และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภากทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากกทม. ให้การต้อนรับสภากรุงโซล เกาหลีใต้ ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง

(3 ก.พ. 60) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนาย คิม จอง วุก หัวหน้าพรรคมินจูแห่งสภากรุงโซลและคณะสมาชิกสภากรุงโซล ในโอกาสเดินทางมาเยือนสภากรุงเทพมหานครตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง ระหว่างวันที่ 3–7 ก.พ. 60 โดยมีคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ สภากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

 

พุธนี้ 1 ก.พ.ประชุมสภากทม.พิจารณาญัตติเงินจ่ายขาดสะสมของกทม. 3,200 ล้านบาท

(31 ม.ค.60)ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ในวันพุธที่ 1 ก.พ.60 เวลา 10.00 น. จะมีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธ ศักราช 2559 โดยที่ประชุมจะมีการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครจ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานคร จำนวน 3,200,000,000 บาท (สามพันสองร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย เป็นการเร่งด่วน

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากทม. แนะให้ยุติโครงการรถ BRT เพื่อลดการสิ้นเปลืองงบประมาณ

(25 ม.ค. 60) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 3) โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชั้น 3 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครนายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาและทบทวนการดำเนินการโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ(BRT) โดยกล่าวว่า

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากทม.มีมติตั้งคกก.ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าและพื้นที่สาธารณะ

(25 ม.ค. 60) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร  เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 3) โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชั้น 3 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากทม.รับคณะยุวทูตเมืองยาชิโย กระชับความสัมพันธ์การเเลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

(26 มี.ค.60) เวลา11.00น. : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Shuichi Akiba นายกเทศมนตรีเมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น และคณะยุวทูตเมืองยาชิโย จำนวน 10 คน ซึ่งคณะนี้เป็นรุ่นที่ 28 ตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศระหว่างกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยกับเมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น และเพื่อพัฒนาการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างเมืองทั้งสอง โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักศึกษา สำนักงานเลขานุการสภากทม.และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภากทม. ชั้น 3 ศาลาว่าการกทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11