BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวสภา กทม.

สภากทม. เยือนสภาฟุกุโอกะ ดูงานด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมนำมาพัฒนาให้เหมาะสมกับกทม.

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทางเยือนสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ในโอกาสกระชับความสัมพันธ์สภาบ้านพี่เมืองน้องกับสภาจังหวัดฟุกุโอกะ เพื่อความร่วมมือด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมระดับเมืองกับสภาจังหวัดฟุกุโอกะ นำคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ โรงงานบำบัดน้ำเสีย Mikasagawa Purification Center ภายในจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโรงงานบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่และแปรรูปน้ำที่เป็นคราบน้ำมันให้กลับมาใช้งานได้ โดยมีเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. รายงานต่อสภากทม. ถึงความคืบหน้าด้านระบบขนส่ง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว และสายสีทอง

(5 เม.ย. 60) เวลา 10.00 น. นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากทม. เยือนสภาฟุกุโอกะ หารือผลักดันความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ10 ปี การสถาปนาฉันมิตร

นายนิรันดร์ ประดิษฐ์กุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง พร้อมด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เดินทาง เข้าเยี่ยมคาราวะ นายมาซายูกิ นากาโอะ ประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ความสัมพันธ์โครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง และข้อตกลงความสัมพันธ์ฉันมิตระหว่างสภากรุงเทพมหานครและสภาจังหวัดฟุกุโอกะ โดยมีนายฮิโรชิ โอกาว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะ และนายโทชิโอะ โยชิมูระ ประธานสมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย-ญี่ปุ่น แห่งสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และสมาชิกสภาจังฟุกุโอกะ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

 

สำนักงานเขตคลองสานจัดพิธีทำบุญครบรอบ 106 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัด กทม.


(1 เม.ย. 60) เวลา 10.00 น. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันคล้ายวันสถาปนาเขตคลองสาน ครบ 106 ปี” พร้อมมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตบุคลากรในสังกัดกรุงเทพเทพมหานคร และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานเขตคลองสานและมูลนิธิเขตคลองสาน โดยมี ดร.ประยูร ครองยศ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เขตคลองสาน คณะกรรมมูลนิธิเขตคลองสาน คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเขตคลองสาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ห้างร้าน สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธี ณ สำนักงานเขตคลองสาน

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประธานสภากทม. รับคณะยุวสมาคมนานาชาติ แนะพัฒนาเยาวชนให้ก้าวทันยุคสมัย

(7 มี.ค. 60) เวลา 10.20 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายวัชร์นล อัมพรพิริยกุล นายกยุวสมาคมแห่งประเทศไทย ปี 2560 น.ส.ดอน แอน เฮทเซล นายกยุวสมาคมนานาชาติ ปี2560 เจ้าหน้าที่ยุวสมาคมนานาชาติและคณะยุวสมาคมนานาชาติในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารท้องถิ่นฝ่ายนิติบัญญัติ ณ ห้องรับรองสภากทม.ชั้น 3 ศาลาว่าการกทม.

ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สภากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับเยาวชนและบุคคลที่มีอายุระหว่าง 18-40 ปี เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ในวัยเรียนและวัยทำงาน ถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งนี้ยุวสมาคมนานาชาติ หรือ JCI (Junior Chamber International) ที่มีสมาชิกกว่า 200,000 คน ทั่วโลก ใน 192 ประเทศ ได้ทำกิจกรรมในลักษณะของการทำเพื่อสาธารณประโยชน์ สามารถสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้มแข็ง เป็นผู้นำที่ดี

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากทม. แนะแก้ระเบียบผู้อาศัยแฟลตคอนโดจดทะเบียนชุมชนรับเงินสนับสนุนได้

(1 มี.ค. 60) นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 7) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกทม.

ในที่ประชุมนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติเรื่องขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2554 ต่อที่ประชุมสภากทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากทม. ห่วงประชาชน กำชับผู้บริหารตรวจระบบสัญญาณไฟจราจรข้ามถนนให้พร้อมใช้งานและแก้ไขจุดที่ชำรุด

(1 มี.ค. 60) เวลา 10.00 น. นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 7) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกทม.

ในที่ประชุม นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้เสนอกระทู้ถามสดเรื่อง ขอทราบแนวทาง การดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจรในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีความเป็นห่วงประชาชนที่ต้องเดินข้ามทางม้าลาย

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11