BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวสภา กทม.

สภากทม. เยือนสภากรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย อย่างเป็นทางการ


(21 เม.ย. 60)เวลา 11.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น สภากรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย : นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธาน สภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทางนำคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคารวะนายทเซนสุเรน ซานดุย ประธานสภากรุงอูลานบาตอร์ และคณะผู้บริหาร ในโอกาสเยือนสภากรุงอูลานบาตอร์ อย่างเป็นทางการเพื่อสานสัมพันธ์ ฉันมิตร ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากทม. เยือนสภามหานครอินชอน นำเทคนิครูปแบบการพัฒนาเมืองปรับใช้กับกทม.


(20 เม.ย. 60) เวลา 08.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ที่สภามหานครอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี : นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง นำคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคารวะ นายเจกัล วอนย็อง ประธานสภามหานครอินชอน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารบ้านเมืองระหว่างกัน ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาการบริหารเมืองทั้งสองอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากทม.เยือนสภามหานครอินชอน นำเทคนิครูปแบบการพัฒนาเมืองปรับใช้กับกทม.วันนี้( 20 เม.ย.60) เวลา 08.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น ที่สภามหานครอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี       นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง นำคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคารวะ นายเจกัล วอนย็อง ประธานสภามหานครอินชอน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารบ้านเมืองระหว่างกัน ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาการบริหารเมืองทั้งสองอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่  

อ่านเพิ่มเติม...

 

44 ปี สภากทม. รวมพลังจัดเสวนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกรุงอย่างมั่นคงและยั่งยืน(19 เม.ย. 60) เวลา 13.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการเสวนา “ก้าวไปด้วยกันกับสภากรุงเทพมหานคร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครอย่างมั่นคงและยั่งยืน” ซึ่งสภากรุงเทพมหานครกำหนดจัดขึ้น เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 45 สภากรุงเทพมหานคร โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร สำนัก สำนักงานเขต 50 เขต และสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ โรงแรมรามาการ์เด้น เขตหลักสี่

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากทม. ก้าวสู่ปีที่ 45 พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน


(18 เม.ย. 60) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร นำคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาสภากรุงเทพมหานคร ครบรอบปีที่ 44 โดยในช่วงเช้า คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระเพล ณ วัดสุทัศน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากทม. ติดตามการแก้ไข การก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์สาธารณสุขของกทม.

(12 เม.ย. 60) เวลา 10.00น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม สภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากทม. จี้ให้จัดการโรงเรียนกีฬากทม. ให้เป็นระบบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

(12 เม.ย. 60) เวลา 10.00น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม สภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11