BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนวีดิทัศน์ที่น่าสนใจ

โฆษณาโทรทัศน์ เรื่องการตรวจสอบอาคาร ชุดที่ 1 : ชีวิตจริง


โฆษณาโทรทัศน์
โครงการสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เรื่องการตรวจสอบอาคาร
ชุดที่ 1 : ชีวิตจริง

 

วีดิทัศน์ประกอบ พิธีแถลงข่าวและมอบรางวัล "อาคารปลอดภัย อุ่นใจทั้งเมือง"


วีดิทัศน์ประกอบ พิธีแถลงข่าวและมอบรางวัล
"อาคารปลอดภัย อุ่นใจทั้งเมือง"
โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในบ้านและอาคาร
โดย สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
19 ธันวาคม 2555 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 

วีดิทัศน์ประกอบการสัมนา เรื่อง "อาคารยุคใหม่...เผชิญอุบัติภัยอย่างผู้ชนะ"


วีดิทัศน์ประกอบการสัมนา
เรื่อง "อาคารยุคใหม่...เผชิญอุบัติภัยอย่างผู้ชนะ"
โดย สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

 

การตรวจสอบอาคาร ชุดที่ 2 : อุบัติภัย ใกล้ตัวกว่าที่คิด


โฆษณาโทรทัศน์
โครงการสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เรื่องการตรวจสอบอาคาร
ชุดที่ 2 : อุบัติภัย ใกล้ตัวกว่าที่คิด

 

วีดิทัศน์ประกอบการเสวนา เรื่อง "รู้จักและเข้าใจ...การตรวจสอบอาคาร"


วีดิทัศน์ประกอบการเสวนา
เรื่อง "รู้จักและเข้าใจ...การตรวจสอบอาคาร"  
โดย สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
19 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม sapphire 101-103 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี

 

วีดิทัศน์ประกอบการเสวนา เรื่อง "ตรวจสอบอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1

วีดิทัศน์ประกอบการเสวนา
เรื่อง "ตรวจสอบอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1  
โดย สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
25 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม sapphire 204-206 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11