BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนกอร.รส. เตรียมพื้นที่พร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดอาคารนิทรรศการ 9 ก.พ. นี้

(6 ก.พ. 60) พลตรีพงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 แถลงข่าวภายหลังการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกอร.รส. สนามหลวง ว่า ในวันที่ 9 ก.พ. 60 เวลา 19.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีหมาย กำหนดการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารนิทรรศการเย็นศิระ เพราะพระบริบาล ณ บริเวณท้องสนามหลวง ซึ่ง กอร.รส. พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กทม. ทหาร ตำรวจ ได้ร่วมกันดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมในการรับเสด็จ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 60 เป็นต้นไป จะเปิดอาคารนิทรรศการให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม ซึ่งรวมถึงประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ และประชาชนที่ตั้งใจมาชื่นชมความสวยงามของนิทรรศการ นอกจากนี้จะได้นำคณะนักเรียนจากสถาบันการศึกษา บ้านเด็กด้อยโอกาสได้เข้าชมนิทรรศการด้วย ซึ่งรายละเอียดการเข้าชมจะแจ้งให้ประชาชนได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

ปิดจุดคัดกรองวัดมหาธาตุ ประชาชนเข้าเต็นท์พักคอยได้ด้านเดียวเท่านั้น

พลตรีพงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า เนื่องจากพื้นที่ถนนเส้นกลางท้องสนามหลวงจะเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่การก่อสร้างพระเมรุมาศ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปิดถนนเส้นกลาง และจัดระบบการเข้าคิวใหม่ รวมทั้งปิดจุดคัดกรองบริเวณวัดมหาธาตุเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสน โดยประชาชนที่จะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพนั้นสามารถเข้าจุดพักคอยทางด้านสนามหลวงฝั่งศาลฎีกาเท่านั้น และขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะได้จัดสายตรวจวัฒนธรรมตรวจตราความเรียบร้อยพื้นที่สนามหลวงและโดยรอบต่อไป

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาได้ ณ เต็นท์ศูนย์อำนวยการพระภิกษุ -สามเณร

ผศ.ธีรภัค ไชยชนะ เลขานุการศูนย์อำนวยความสะดวกพระภิกษุสามเณร กล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนา กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา 11 ก.พ. 60 ณ บริเวณเต็นท์ศูนย์อำนวยการพระภิกษุ สามเณร ด้านประตูเทวาภิรมย์ โดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. ซึ่งประชาชนผู้เข้าร่วมงานจะได้ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะและรับฟังพระธรรมเทศนา รวมทั้งร่วมสวดบทอิติปิโส 108 จบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงขอเชิญชวนประชาชนซึ่งกราบถวายบังคมพระบรมศพเรียบร้อยแล้ว และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลาดังกล่าว

 

มอบประกาศเชิดชูเกียรติ 3 พนักงานรถโบราณเจษฎาเทคนิคมิวเซียม

พลตรีพงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า ในวันนี้ กอร.รส. ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่ประกอบคุณงามความดี จำนวน 3 ราย ได้แก่ พ.จ.อ.ครรชิต แก้วใหญ่ พลขับรถโบราณเจษฎาเทคนิคมิวเซียม ซึ่งเก็บกระเป๋าสตางค์ภายในมีเงินสดจำนวนกว่า 8,000 บาท พร้อมเอกสารสำคัญ ได้บริเวณบนที่นั่งโดยสารของรถโบราณเจษฎาเทคนิคมิวเซียม นายปิยะณัฐ ผ่อนผัน อาสาสมัครประจำรถบริการ รับ–ส่ง ประชาชนฟรี ซึ่งเก็บโทรศัพท์มือถือของนักท่องเที่ยวชาวจีนได้บริเวณที่นั่งโดยสารของรถโบราณเจษฎาเทคนิคมิวเซียม และนายสุเวช สังข์ภิญโญ พลขับรถโบราณเจษฎาเทคนิคมิวเซียม ซึ่งเก็บเอกสารของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้บริเวณบนที่นั่งโดยสารของรถโบราณเจษฎาเทคนิคมิวเซียม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคคลทั้ง 3 ท่าน กอร.รส.จึงได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้โดยถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม สมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงต่อไป

 

กอร.รส. รับมอบสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา

ภายหลังการประชุม กอร.รส. พลตรีพงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ได้รับมอบสิ่งของจากหน่วยงาน และกลุ่มประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อใช้ในภารกิจการดูแลประชาชนที่เดินทางเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้ กองบัญชาการควบคุม กองพลทหารราบที่ 9 ร่วมกับมวลชนบ้านหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี และมวลชนบ้านท่าหวี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มอบข้าวสาร จำนวน 7 ตัน และกลุ่มมิตรผล โดยคุณวรวัฒน์ ศรียุกต์ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน มอบน้ำตาล จำนวน 1 ตัน ทั้งนี้ กอร.รส. จะนำสิ่งของทั้งหมดไปมอบต่อให้โรงประกอบอาหารซึ่งตั้งอยู่บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงใช้ปรุงอาหารเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่เดินทางมากราบพระบรมศพต่อไป

-----------------                  (ชลธิชา...กปส. รายงาน)

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่